TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 11/12/2013  RuralCat/DAAM

Més de 24.500 persones han assistit a les activitats del PATT 2013

Enguany s'han realitzat 516 activitats en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica, un 10% més que l'exercici anterior. Per al 2014 es preveu també un increment, fins arribar a les 987 actuacions

Imatge de la darrera reunió de la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica. Font: DAAM

Imatge de la darrera reunió de la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica. Font: DAAM

La Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica (CCTT) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), ha fet balanç de l’activitat realitzada en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) durant l’any 2013 i ha proposat la relació d’actuacions que incorporarà la nova edició del PATT per a l’any 2014.

Enguany s’ha realitzat 516 jornades, seminaris i visites tècniques, fet que ha representat aproximadament un 10% més d’activitats que l’exercici anterior. Aquest important increment d’activitats promogudes gràcies a la iniciativa en l’organització de més de 60 entitats promotores (centres de recerca, administracions, organitzacions professionals i de productors, etc.) ha estat acompanyat d’un èxit d’assistència a les activitats del PATT, fins al punt que més de 24.500 persones han assistit durant l’any a activitats de transferència tecnològica i de coneixements del PATT 2013.

Aquesta edició del PATT ha destacat novament per la seva acció integradora, amb gairebé 850 col·laboracions externes al DAAM en l’organització de les activitats. Les Oficines Comarcals i Serveis Territorials del Departament, així com les Escoles de Capacitació Agrària i l’IRTA, han tingut, com cada any, un paper essencial en l’èxit del PATT.


Propostes per al nou PATT 2014

 

D’altra banda, la proposta d’actuacions aprovada en la reunió d’ahir per part de la CCTT per al nou PATT 2014 inclou 987 actuacions, 772 de les quals són activitats de transferència tecnològica i de coneixements (jornades tècniques, jornades de camp, seminaris i visites tècniques) i 215 són activitats de recerca aplicada (assaigs, explotacions col·laboradores i projectes pilot). Es dóna, així, a nivell global, un increment de prop d’un 8% en el nombre d’actuacions respecte el 2013.

Els eixos estratègics definits pel DAAM per al PATT 2014 són: la promoció d’activitats de negoci en les zones rurals, la venda de proximitat, la Política Agrària Comuna (PAC), la valorització de residus ramaders, la sanitat animal i la bioseguretat en explotacions ramaderes, la gestió de la biodiversitat i l’aprofitament sostenible dels recursos naturals i forestals, i els instruments per a la innovació agroalimentària.

La nova edició del PATT segueix apostant per l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació. Per això, és essencial el portal RuralCat, que és el principal espai per a la comunicació de tota la informació relacionada i derivada del PATT.
 

Informació relacionada