REGADIUS | 05/05/2005  Ruralcat

Una Ordre d¿ajuts a les Comunitats de Regants millorarà les infraestructures dels regadius

El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, ha explicat al Ple del Parlament les mesures que ha adoptat el Govern per tal de pal·liar les pèrdues produïdes per la sequera en el sector agrari.

Canal de regadiu.

Siurana ha fet un repàs del paquet de mesures que s¿han programat des del DARP per tal de fer front a aquesta situació excepcional i, que ja han estat anunciat al llarg d¿aquesta setmana. A més, el titular d¿Agricultura ha anunciat que el DARP publicarà una Ordre amb la finalitat de concedir ajuts a les Comunitats de Regants i altres entitats legalment constituïdes amb l¿objectiu de millorar les instal·lacions i dotar-les de sistemes de gestió que permetin disminuir els efectes de les possibles restriccions d¿aigua. Aquesta línia d¿ajuts preveu les següents actuacions:
  • En primer lloc, per a la redacció de projectes i estudis necessaris per dur a terme la millora de regadius.
  • En segon lloc, per l¿execució d¿obres de transformació i la millora de regadius.
  • Finalment, aquests ajuts també estaran destinats a les despeses de funcionament i/o manteniment i gestió necessaris en instal·lacions de reg a pressió que hagi executat, executi o promogui l¿administració actualment.
El DARP finançarà el 60-70% de les inversions, fins a un màxim de 100.000 ¿ per beneficiari. Segons ha dit el conseller Siurana, a Catalunya encara hi ha zones de regadiu que tenen sistemes de reg amb infraestructures antigues que dificulten la gestió eficient dels recursos hídrics i que s¿han de modernitzar. Per aquest motiu, el responsable de l¿Administració agrària catalana ha explicat que des del DARP s¿ha apostat per la creació d¿aquesta Ordre, per tal de fomentar la modernització de tots els regadius.