AJUTS | 13/12/2013  RuralCat/DAAM

El Departament paga 118,64 milions de l'ajut de Pagament Únic

El pagament revertirà en 54.068 productors catalans i correspon a la liquidació de l'ajut. L'import total del Pagament Únic del 2013 ha estat de 248.331.443 euros

El Departament paga 118,64 milions de l'ajut de Pagament Únic

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) farà efectiva el proper dilluns 16 de desembre, als productors, la liquidació de l’ajut de Pagament Únic corresponent a la campanya 2013, per un import total de 118.648.963 euros que revertiran en 54.068 productors. Aquest pagament completa la bestreta del 50% del passat mes d’octubre, de tal manera que l’import total de l’ajut acumulat de Pagament Únic a les explotacions catalanes en la campanya 2013 ha estat de 248.331.443 euros.

El Pagament Únic és l’ajut directe a les explotacions agràries més important, tant en nombre de beneficiaris com en import pagat, essent una de les actuacions prioritàries de la Política Agrària Comuna (PAC), amb finançament 100% de la Unió Europea (UE). És un ajut als agricultors que té com a objectiu fonamental el suport a la renda i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions a llarg termini, contribuint, així, a evitar l’abandonament de les terres i de l’activitat agrària, el despoblament del medi rural, i a fomentar l’equilibri territorial i l’obtenció i subministrament d’aliments a la població.

A més, també cal tenir en compte que l’agricultura és una font importantíssima de producció de béns públics que el mercat no remunera (el paisatge, la biodiversitat, la prevenció d’incendis, etc.), bens públics que el sector agrari proporciona al conjunt de la ciutadania i que requereixen un suport específic. Des d’aquest punt de vista, el Pagament Únic constitueix aquest suport específic als agricultors més enllà del suport a la renda, i per això aquest pagament està vinculat al compliment d’una sèrie de normes mediambientals, de benestar animal, i de sanitat vegetal.

Aquest pagament es realitza d’acord amb els drets disponibles per a aquesta campanya, sense incloure els drets de la Reserva estatal 2013 i un cop deduïda la modulació, el coeficient per depassament i la disciplina financera.

En una situació de crisi econòmica com l’actual, el DAAM ha agilitzat el màxim possible els processos de control i pagament, amb l’objectiu de transferir liquiditat a les explotacions agràries catalanes injectant aquests diners al sector agrari amb la major celeritat possible.

La distribució del pagament per demarcacions territorials és la següent: Barcelona, 4.331.809 euros; Catalunya Central, 16.335.785; Girona, 15.796.811; Lleida, 55.178.378 ; Tarragona,7.270.301 euros; i  les Terres de l'Ebre 19.735.879 euros.