AGRICULTURA | 16/12/2013  RuralCat/DAAM

Comencen les inscripcions de varietats locals d'interès agrari de Catalunya

Comencen les primeres inscripcions en el catàleg, creat pel Decret 131/2012, de les varietats locals d'interès agrari de Catalunya, amb la finalitat de tutelar el patrimoni filogenètic català

Varietats locals. Font: DAAM

Varietats locals. Font: DAAM

Qualsevol persona física o jurídica pot inscriure una varietat al Catàleg si compleix els requisits exigits i proporciona la informació sobre la varietat local que requereix la memòria tècnica establerta.

Així mateix, el decret determina les condicions en que es podrà comercialitzar el material vegetal de les varietats inscrites al Catàleg.

 

Pla d’acció de la biodiversitat cultivada a Catalunya

Durant els últims cinquanta-seixanta anys, a Catalunya, com a la resta del món occidental, hi ha hagut un pèrdua accelerada de la biodiversitat cultivada, ja que un gran nombre d’espècies i varietats que s’havien conreat durant decennis han estat substituïdes per altres varietats més productives i adaptades a altres orientacions. Aquest fet ha provocat la desaparició de moltes varietats o que algunes d’aquestes només s’hagin conservat en horts per a autoconsum. Aquestes varietats locals, a més de constituir un patrimoni genètic, engloben també alguns productes d’alt valor gastronòmic i cultural.

Es per això que el Departament va elaborar el Pla d’acció de la biodiversitat cultivada a Catalunya, en el qual s’emmarca el Catàleg de varietats locals. Les varietats inscrites podran ser comercialitzades en quantitats limitades dins l’àmbit de Catalunya si compleixen una sèrie de requisits quantitatius i qualitatius.
Pla d’acció de la biodiversitat cultivada a Catalunya s’estructura en tres eixos: el foment de la conservació i cultiu; la promoció, divulgació i comercialització; i la recerca, innovació i transferència de les varietats locals.