ENTREVISTA AMB MARIA ROVIRA | 04/05/2005  Ruralcat

"Qui decideix per nosaltres sovint són homes amb desconeixement de les nostres necessitats"

El paper de la dona al camp ha anat canviant al llarg dels anys. Ara n'hi moltes que s'han format i són caps d'explotació però, segons ens comenta la Maria Rovira, membre de la Comissió Permanent Nacional de la Unió de Pagesos i responsable de Política Territorial, encara hi ha molta feina a fer.

Maria Rovira, membre de la Comissió Permanent Nacional de la Unió de Pagesos i responsable de Política Territorial.

Font: Unió de Pagesos

La Maria Rovira viu a La Fortesa (Piera ¿ Anoia) i és titular d¿una explotació familiar agrària dedicada bàsicament a la fruita dolça en producció integrada (presseguers i cirerers), però també té olivera, cereal i vinya. Es va afiliar al sindicat quan va iniciar la seva activitat agrària i, a més dels seus càrrecs actuals, ha estat Responsable Nacional de les Dones de la UP i ara mateix forma part de la Comissió Permanent Nacional de les Dones del sindicat amb la responsabilitat de Relacions Internacionals, COAG i Estructures Agràries. Quan es va iniciar la seva activitat al camp? A l¿any 1991 vaig començar a portar l¿explotació familiar a La Fortesa (Anoia) gestionant-la com a titular i cap d¿explotació. Treballo en els diferents sectors de producció i també en la gestió econòmica i el dia a dia. Quina era la situació de la dona al camp català aleshores? Les dones eren bàsicament col·laboradores, participant en feines puntuals (esporgaven en el cas de la vinya, aclarien la fruita...) i continuaven amb les gestions i l¿administració de l¿explotació. Però sense estar donades d¿alta a la seguretat social, per tant, sense reconeixement professional. Com ha canviat aquesta situació en aquest anys? La situació en aquests anys ha canviat, encara que poc. Però sí que les dones que són caps d¿explotació s¿han format per aquesta tasca i tenen més formació.
"Cal destacar l'actitud emprenedora de moltes dones pageses"

I com han canviat les dones? La seva actitud, les seves activitats... Crec que és positiu que les dones del món rural puguin triar, i que pel fet que s¿hagin casat amb un pagès, no hagin de deixar la seva feina. Crec que cal destacar l¿actitud emprenedora de moltes dones pageses que creen rendes per complementar l¿explotació familiar agrària: artesania alimentària, agroturisme... I que cada vegada hi ha més dones caps d¿explotació, encara que són explotacions petites i mitjanes. En l¿actualitat, en quins aspectes creu que ha de millorar la situació de la dona al camp català? Crec que han de millorar els serveis socials, com l'atenció als avis i als nens, les infrastructures, millorar la xarxa viària de mobilitat interna entre pobles i comarques, les noves tecnologies, com l'accés a internet i el telèfon disponible a tot arreu, i la formació. Quins creus que són els reptes de futur de la dona pagesa? Pel caràcter emprenedor de les dones crec que s¿hauria de fer arribar la màxima informació i ajuts econòmics per la creació de microempreses lligades a les explotacions. Com he dit abans s¿hauria de potenciar l¿artesania (alimentària o d¿altres), agroturisme, etc. Quin paper té la dona actualment a la Unió de Pagesos (UP) i als sindicats en general? Tot i que tenim moltes afiliades, la participació activa al sindicat és minsa. Tanmateix, tenim dones participant a la Comissió Permanent Nacional de la UP, de coordinadores comarcals, o de responsables nacionals de sector. La participació de les dones dins les comarques és més activa. Dins la UP cal destacar que les dones estem organitzades a les Dones de la Unió de Pagesos de Catalunya. Què els diria a les dones pageses que puguin llegir aquesta entrevista? Els hi diria que és important que participin més de l¿activitat sindical. Tot i ser conscient que és una feina afegida crec que ara al no participar-hi qui decideix per nosaltres sovint són homes amb desconeixement profund de les nostres activitats i necessitats.

Informació relacionada