PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 10/10/2019  Ruralcat

La Unitat de Producció Agrària Ecològica recull els principals requisits per a la conversió ecològica de granges de porcí

El PAE publica una nova fitxa tècnica de la sèrie “Fitxes de Normativa” que resumeix la normativa de producció ecològica que aplica al sector porcí.

Espai a l’aire lliure d’una explotació porcina ecològica; Granja DPagès (Olius)

Espai a l’aire lliure d’una explotació porcina ecològica; Granja DPagès (Olius)

La producció porcina ecològica és un sistema de producció certificada. Els operadors han de complir tota la normativa que els hi sigui d’aplicació, tant la de tipus general, en funció de les seves activitats, com la normativa específica que regula la producció ecològica a la Unió Europea i els criteris d’aplicació de la normativa europea de producció agroalimentària ecològica a Catalunya.

La Unitat Producció Agrària Ecològica ha publicat la fitxa “Principals requisits i recomanacions per a la conversió de granges de porcí a producció ecològica” dedicada a la normativa que regula la producció ecològica del bestiar porcí. Es tracta d’un recull dels principals punts de la normativa ecològica que afecten una granja de porcí que vulgui certificar la seva producció com a ecològica.

Cal tenir en compte que, a més del reglament ecològic, s’han de complir totes les normes generals que siguin d’aplicació, com les normes d’allotjament del bestiar, l’accés als espais a l’aire lliure i càrrega ramadera, el maneig i alimentació dels animals, la profilaxi, els tractaments veterinaris, neteja i desinfecció d’instal·lacions, entre d’altres. S’inclouen també unes recomanacions tècniques a tenir en compte abans d’iniciar la conversió al sistema ecològic.

Font: Unitat de Producció Agrària Ecològica