SECTOR PORCÍ | 30/04/2010  RuralCat

El sector porcí català manté el volum de sacrificis i les exportacions

D'acord amb dades oficials del 2009, el total d'explotacions porcines a Catalunya va disminuir al voltant del 3% respecte a l'any 2008, però el volum d'animals sacrificats i les exportacions varen créixer per sobre de l'1%. Així, el sector porcí continua essent el principal sector productiu de Catalunya i representa una tercera part de la producció final agrària, amb una factura anual de 5.500 milions d'euros i un volum d'exportacions del 30%.

porc043010 cont

 

Durant l'any passat el total d'explotacions porcines a Catalunya va disminuir un 3,3%, essent la província amb més pèrdua d'explotacions Girona, amb un 5,3% menys. A finals de 2009 el total d'explotacions a Catalunya era de 6.522. Pel que fa als censos, el total d'animals supera els sis milions i mig, la qual cosa representa un 0,18% menys que el 2008.

D'altra banda, el volum d'animals sacrificats a Catalunya durant l'any 2009 ha estat lleugerament superior al volum d'animals sacrificats l'any 2008, tant pel que fa a unitats com a tones-canal. En nombre d'unitats ha augmentat un 1,48%, fins a situar-se en els 17.006.831 sacrificis i en tones de canal un 1,26%, amb 1.365.921 tones. Mentre que a Catalunya ha augmentat la xifra de sacrificis, a la resta de l'estat espanyol s'ha reduït. I en relació al comerç exterior, durant l'any 2009, el conjunt de les exportacions porcines espanyoles van pujar un 1,2%, situant-se en 1,25 milions de tones exportades.
 
Aquestes dades es desprenen de la roda de premsa que va oferir ahir el conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, i el president de l'Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT), Pere Batallé. El conseller va explicar que "tot i ser un any de dificultats, s'ha mantingut el volum de sacrifici, les exportacions, i les xifres de negoci no són gens menyspreables". Segons Llena, "l'any 2009 ha estat raonablement bo, tenint en compte dues consideracions: que ara els costos de producció són més baixos que en períodes anteriors i que el sector venia de dos anys molt durs". De fet, Batallé va afegir que ha estat un any menys dolent i, venint dels altres anys que havien estat molts durs, es pot considerar que el 2009 va ser un any positiu i que sembla que el pitjor ja ha passat. Tot i així, Llena i Batallé van deixar palès que hi ha molta incertesa al voltant del preu de les matèries primeres, ja que el fet que hi hagi una bona collita ara ja no garanteix conèixer el preu sinó que s'hi han d'afegir altres elements més especulatius per preveure els costos de l'alimentació animal.
 

Nou sistema informatitzat per a l'obtenció de guies sanitàries de transport a Catalunya

Durant la conferència el conseller també va avançar que, el 16 de juny vinent, s'iniciarà un pla pilot a través del Sistema d'Informació Ramadera (SIR) perquè els ramaders i el DAR puguin emetre el seus Documents Sanitaris de Trasllat (DST), coneguts com a "autoguies"; fer sol·licituds de Certificats Sanitaris de Trasllat; confirmar els moviments de bestiar, i també consultar les dades oficials de les explotacions, llurs tràmits relacionats i llurs animals amb identificació individual.