AJUTS | 11/10/2019  Ruralcat

Agricultura abona els ajuts a la gestió i recuperació de prats de dall de l'any 2018

Aquest pagament s’ha fet efectiu a 760 beneficiaris de 12 comarques, i té un impacte sobre 12.604 hectàrees de conreu.

Els ajuts tenen un impacte sobre 12.604 hectàrees de conreu

Els ajuts tenen un impacte sobre 12.604 hectàrees de conreu

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a la campanya 2018 de l’ajut a la gestió i recuperació de prats de dall.

L’import total del pagament és de 1.004.122 euros, s’ha fet efectiu a 760 beneficiaris de 12 comarques, i té un impacte sobre 12.604 hectàrees de conreu

L’objectiu d’aquesta línia és fomentar la recuperació i conservació dels ecosistemes de prats de dall, amb la finalitat d’aconseguir un mosaic paisatgístic que es traduirà en un increment de biodiversitat. Aquesta mesura inclou la racionalització dels aprofitaments ramaders extensius i semiextensius, incentivant el respecte a les càrregues ramaderes, la realització de treballs culturals que garanteixin la conservació dels hàbitats, entre altres.

Aquests ajuts, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Per a més informació i mapes de distribució del pagament:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/191011_not_pagament_ajuts_gestio_prats_dall_2018

Font: DARP

Informació relacionada