SANITAT VEGETAL | 27/04/2005  Ruralcat

L¿IRTA vol combatre les plagues de l¿horta sense productes químics

L¿IRTA ha iniciat un projecte de recerca per tal de poder lluitar contra la plaga que afecta als productes hortícoles, anomenada Mosca Blanca, utilitzant el control biològic en substitució de les aplicacions de pesticides.

Tomàquet atacat per la mosca blanca.

El control biològic consisteix en fer servir depredadors i paràsits (parasitoides) de la plaga que volem combatre, en lloc de productes químics pesticides. L¿obtenció de productes hortícoles de qualitat amb un ús mínim de pesticides és un dels reptes de l¿agricultura catalana per tal de mantenir la seva capacitat exportadora i proporcionar al mercat intern uns productes sense residus, segurs i de qualitat. És per això que és necessari implementar programes de control integrat de plagues basats en el control biològic. Un gran nombre de plagues, destacant la mosca blanca, podien controlar-se amb la combinació adient d¿enemics naturals de les plagues a combatre. La potenciació d¿aquest sistema pot disminuir els costos del control. Els objectius que es pretenen amb aquest projecte son caracteritzar la tolerància a insecticides de poblacions de parasitoides, determinar en condicions de laboratori i camp la eficàcia de determinats depredadors en el control de les mosques blanques i avaluar la interacció entre depredadors i parasitoides. Finalment s¿avaluarà mitjançant marcadors moleculars la depredació d¿alguns depredadors sobre diferents plagues i enemics naturals. Amb aquest projecte s¿espera contribuir a proporcionar sistemes de lluita contra les plagues que no impliquin cap tipus de contaminació química del medi i dels productes d¿horta destinats a l¿alimentació. El departament de Protecció Vegetal de l¿IRTA enfoca el control de plagues i malalties de les plantes, causades per insectes, fongs nematodes, virus i fitoplasmes des d¿una àmplia perspectiva, amb la finalitat de desenvolupar estratègies de control efectives que protegeixin el cultiu i siguin compatibles amb el medi ambient i la producció agrícola.