DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT | 27/04/2005  Ruralcat

Ajuts per la formació professional agrària

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l¿Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària i es convoquen els corresponents a l¿any 2005.

Imatge de la noticia

El DARP potencia la formació dels professionals agraris. Font:DARP

Podran beneficiar-se d¿aquests ajuts els alumnes que cursen els cicles formatius, el curs preparatori per a la prova d¿accés al cicle formatiu de grau superior i els ensenyaments de formació i capacitació agrària bàsica.Aquest ensenyament està organitzat pels centres i les escoles de capacitació agrària del Servei de Formació del DARP durant el curs escolar 2004-2005. Elsajuts tenen caràcter de subvenció i podran arribar fins al 100% del pressupost presentat i justificat pel beneficiari, amb un màxim de 2.100 euros. A l¿Ordre publicada s¿especifica que aquests ajuts són complementaris dels ajuts concedits per una altra entitat amb la mateixa finalitat. Entre les actuacions subvencionables, l¿Ordre indica les despeses de mitja pensió i/o allotjament gastades als centres educatius, les despeses de manutenció i/o allotjament gastades fora dels centres que no puguin prestar aquestes serveis i les despeses relatives al transport escolar col·lectiu. El Servei de Formació Agrària del DARP imparteix, mitjançant les seves escoles i centres, formació contínua (presencial i a distància) i ensenyaments agraris reglats (cicles formatius de grau superior i mitjà). A través d¿aquests centres es pretén, en primer lloc, capacitar professionalment els joves a fi que es puguin incorporar al sector agrari i també contribuir al reciclatge de coneixements i la formació permanent dels professionals del sector agroalimentari i rural.