ANÀLISI SOBRE L'OCUPACIÓ AGRÀRIA | 27/04/2005  Ruralcat

Augmenta la competitivitat del sector agroalimentari

Segons un estudi elaborat per Jordi Peix, l¿evolució dels ocupats agraris a Catalunya es manté a totes les demarcacions i creix a la província de Barcelona, gràcies a les explotacions agrícoles intensives i el creixement de la ramaderia.

Feines del camp.

Segons Peix, assessor del DARP, en l¿actualitat s¿està implantant un nou model d¿explotació agrària que precisa de mà d¿obra assalariada, tant temporal com fixa. En l¿estudi elaborat també es compara la xifra dels cotitzants de la Seguretat Social entre el desembre del 1999-2004 i, en aquesta comparació, s¿observa una reducció del 10% dels empresaris i un augment dels assalariats del 28%. Entre les conclusions de l¿estudi, es preveu que en pocs anys la mà d¿obra assalariada superarà a la dels empresaris, com ja és el cas de Barcelona i de moltes comarques costaneres. L¿augment més important de contractació de mà obra temporal es realitza a Lleida i a Barcelona, bàsicament durant el període de collita. Finalment, Peix destaca ¿l¿esforç que s¿ha fet al sector agrari per fer efectiu l¿aflorament de contractes temporals¿.