ANÀLISI DEL MÓN RURAL A IRLANDA | 26/04/2005  Ruralcat

Les comunitats rurals s'han d'ajustar als temps que canvien

Un estudi fet a Irlanda analitza la situació de les comunitats rurals i tracta d'oferir solucions adaptades al nou context d'aquests entorns. El treball l'ha realitzat el Centre Rural del Desenvolupament Teagasc, basant-se en la comparació de cinc tipus d'àrees rurals.

Camí de carro a Irlanda.

John Whiriskey, encarregat del programa de Teagasc creu que l'estudi "s'utilitzarà per donar-li una importància addicional als programes realitzats per les agències finançades pel govern irlandès". L'estudi demostra que actualment emergeixen diferents tipus d'àrees rurals, entre les quals les comunitats més properes als centres urbans han augmentat el seu nombre d'habitants, mentre que les àrees allunyades disminueixen cada cop més. Segons Whiriskey, "l'actual desafiament per a les comunitats rurals està en adaptar-se als nous temps". El model de vida actual afavoreix la proliferació dels dormitoris rurals, que són poc sostenibles a llarg termini. Veient com la majoria de cultius de les àrees rurals han declinat, una observació important és que, tot i que les economies de moltes àrees rurals s'estan afeblint, hi ha una forta dimensió de comunitat en la vida rural, aquest aspecte que "cal preservar i potenciar" . D'una banda, segons Teagasc, les polítiques ancorades en la PAC són massa estretes i inadequades per estimular i donar suport el desenvolupament rural a través d'una àmplia gamma de comunitats. D'altra banda, el desequilibri en l'estructura demogràfica passa a ser una característica de moltes àrees rurals que es troben amb poblacions que envelleixen molt depressa. Així doncs, caldria desenvolupar polítiques que proporcionin nous incentius per al desenvolupament de les empreses i de l'esperit emprenedor, segons Teagasc, ja que les comunitats que no sàpiguen conservar activa l'estructura més jove de la població tindran dificultats com a llocs viables a viure. A més, es detecta la necessitat d'un augment de l'oferta de feina orientada a la gent més jove de les comunitats petites. Aquestes polítiques completarien el model macroeconòmic del desenvolupament, que promou empreses d'una escala més gran. En moltes comunitats rurals existeixen agències locals i grups voluntaris que podrien participar en la creació de l'empresa local, disposant d'unes mesures d'intervenció convenients.