FINS EL 13 DE JUNY | 25/04/2005  Ruralcat

Premi al Llibre Agrari a la Fira de Sant Miquel

En ocasió de la 51a edició de la FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL, es convoca el XXXIV Premi del Llibre Agrari per estimular la creació de nous treballs i així incrementar la literatura en el sector agrari.

Premi Llibre Agrari a la Fira de Sant Miquel

La convocatòria compta amb el patrocini del Col·legi d'Enginyers de Monts, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, el Col·legi de Veterinaris de Lleida i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa". Els objectius de la convocatoria són dirigir aquelles obres recentment publicades que suposen una aportació remarcable dins de l'àmbit agrari espanyol i estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada al sector agrari. Les bases de la fira són les següents:
 • Poden optar al Premi del Llibre Agrari les obres publicades per editorials, institucions o autors, sobre temes relacionats amb l'agricultura, la ramaderia, producció forestal i la industria agroalimentària.


 • Els llibres hauran d'haver estat editats a Espanya durant el període comprès entre el dia 1 de juny de 2004 i el dia 31 de maig de 2005. Aquesta condició s'haurà d'acreditar mitjançant un certificat de la data d'edició, emès per l'empresa editorial, d'acord amb el model a sol·licitar a la Fira de Lleida. No s'admetran reedicions, llevat que representin un canvi substancial en el contingut de l'obra. Els treballs presentats estaran escrits en qualsevol de les llengües oficials de l'Estat Espanyol.


 • L'entitat o persona participant haurà de remetre com a mínim quatre exemplars de l'obra presentada abans del dia 13 de juny de 2005 a:

  FIRA DE LLEIDA
  XXXIV PREMI DEL LLIBRE AGRARI
  Apt. de Correus 106
  25080 LLEIDA


 • El Jurat estarà integrat per professionals i tècnics de les disciplines de les obres presentades i per representants de cadascuna de les institucions patrocinadores. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.


 • El premi otorgat serà de 4.000 euros per a l'autor i una placa commemorativa per a l'editorial i l'autor. El Jurat podrà declarar el Premi desert o distribuir el seu import a parts iguals entre dues o més obres.


 • El veredicte del jurat es farà públic el mes de setembre de 2005 i el lliurament del Premi es realitzarà durant la celebració de la 51a edició de la FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL, del 28 de setembre al 2 d'octubre de 2005. En aquest acte, l'autor que hagi obtingut el primer premi exposarà els aspectes fonamentals de l'obra guanyadora.
Per a més informació podeu adreçar-vos a la secretaria:
FIRA DE LLEIDA
Tel. 973 70 50 06
Fax. 973 20 21 12
E-mail:orosell@firadelleida.com
http://www.firadelleida.com

Informació relacionada