COL·LABORACIÓ SOBRE MAQUINÀRIA | 25/04/2005  Ruralcat

La seguretat en els tractors

En aquesta nova col·laboració Carles Bernat, professor de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB), parla de la seguretat en els tractors i d'Estrema, el programa per aplicar una estructura de protecció calculada disponible a RuralCat.

Tractor amb cabina.

El Ministeri d'Agricultura va muntar un stand important a la darrera FIMA de Saragossa. Un dels temes, o problemes, exposats era el de la seguretat en el treball agrícola, que també va ser motiu d¿una Jornada Tècnica. Els accidents de treball en el món de l¿agricultura, i en particular els de tractor, encara són massa freqüents, i cal remarcar, a més, que les estadístiques ¿oficials¿ no reflecteixen la gravetat de la situació. Si un jubilat, o una criatura, són les víctimes, cosa que, malauradament, succeeix, com que no es tracta d¿un ¿accident laboral¿, no compta en el cens oficial! Dins els accidents de tractor encara el més corrent, i el més habitualment mortal, és el d¿aixafament per atrapament o bolcada del tractor. A Espanya, les darreres regulacions obliguen que tots els tractors nous vagin equipats amb cabina o estructura de seguretat, degudament homologada. Es va establir una moratòria, un termini determinat, perquè tots els tractors ¿vells¿ s¿adaptessin a aquesta normativa. És un fet que la capacitat de totes les empreses fabricants de cabines del país no és suficient per poder subministrar a tots aquells tractors que ho necessitin una cabina o un marc de seguretat reglamentaris. Està demostrat, també, que aquests tractors ¿antics¿ o vells, que no disposen de les corresponents estructures de protecció representen la causa principal d¿accidents mortals en agricultura. Per tal de facilitar el disseny i la construcció d¿una d¿aquestes estructures de seguretat el Departament de Projectes i Enginyeria Rural de la Universitat Pública de Navarra, per encàrrec de l¿Institut de Salut Laboral de Navarra, ha elaborat un programa de càlcul, Estrema. L'usuari de RuralCat pot accedir-hi des de l'apartat d'e-gestió d'aquest portal. A l¿stand del Ministeri vam poder veure el funcionament d¿aquest programa, força senzill d¿emprar, pel que només es necessiten unes mesures de determinats elements del tractor. El resultat de l¿aplicació és el disseny d¿una estructura amb quatre barres verticals fixades al ¿cos¿ del tractor, unides per un quadre superior, de tot el qual apareixen les dimensions i les característiques de resistència del material a utilitzar. L¿eficàcia del programa va ser posada a prova en el decurs del II Congrés Nacional de Prevenció de riscos laborals en el Sector Agroalimentari, celebrat l¿any passat a Lleida. Es va provocar el bolcada d¿un tractor en què s¿havia incorporat una estructura de protecció calculada amb el repetit programa. L'estructura va suportar bé el xoc, i la deformació mínima ocasionada va deixar ben palès que el conductor, si hi hagués estat (evidentment es va fer la prova amb un maniquí), no hauria pres mal. És evident, com també es va dir abastament en l¿esmentada Jornada de Seguretat que convé aprofitar el ¿Plan Renove¿ per anar substituint els tractors vells, alguns molt vells!, per altres de nous, més eficaços, més fiables, més respectuosos amb el medi ambient, i, sobretot, també, més segurs. Això, però, no ens ha de fer oblidar que, entre tant, molts d¿aquests tractors vells, continuaran treballant, i guanyarien molt en qüestió de seguretat incorporant-hi, per un preu molt raonable, un d¿aquests sistemes de seguretat esmentats. L¿objectiu del programa no és pas que qualsevol ¿manetes¿, amb un soldador, es munti la seva estructura, sino oferir una ajuda a aquells nombrosos ¿ferrers de poble¿ que trobem a gairebé tots els nostres pobles, que treballen amb una gran qualitat, i que, seguint les instruccions del programa, poden oferir una protecció eficaç a, encara, molts usuaris. Quan hem parlat d¿un preu raonable cal recordar el cost tan elevat dels accidents de treball i, en particular, el cost gairebé incalculable, especialment pels parents i amics, d¿una mort. I, repetim, dissortadament, encara n¿hi ha moltes, massa... Carles Bernat, professor de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona