AJUTS | 24/04/2005  Ruralcat

50.000.000¿ en concepte de primes al sector boví català

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, a través de la Direcció General de Desenvolupament Rural, fa efectiu, des del 22 d¿abril, el pagament de la bestreta de tres primes ramaderes del sector boví de la campanya 2004.

Vaques pasturant

D¿una banda, es farà efectiu el pagament de la prima de vaques alletants. L¿import unitari total per cap primable és de 200¿.
Distribució dels imports per províncies
Núm. de productors Import Núm. de caps
Barcelona 402 3.062.888,17 15.675
Girona 505 3.555.955,06 18.196
Lleida 497 3.153.666,08 16.014
Tarragona 19 165.607,86 884
Total 1.423 9.938.117,17 50.769

D'altra banda, el proper mes de juny els productors que hagin sol·licitat el pagament per extensificació i tinguin una densitat ramadera igual o inferior a 1,4 UBM/Ha, rebran 100¿ per cap primable, juntament amb el pagament addicional establert a l'Ordre ARP/56/2004, de 5 de març. Restarà pendent el pagament de la prima complementària estatal de 24,15¿ per cap primat que es realitzarà durant el primer trimestre de l'any 2006. També es farà efectiu el pagament de la prima de vaquí de carn. En aquest cas, l'import unitari total per cap primable és de 210¿ pels vedells no castrats i 150¿ pels vedells castrats de 1er i 2on tram. La bestreta que es paga correspon a un 40% de l'import total que equival a 84¿ pels vedells no castrats i 60¿ pels vedells castrats d'ambdós trams.
Distribució dels imports per províncies
Núm. de productors Import Núm. de caps
Barcelona 930 4.509.136,31 54.173
Girona 748 2.825.320,09 34.053
Lleida 1.632 10.061.042,04 120.865
Tarragona 86 401.216,23 4.814
Total 3.396 17.796.714,67 213.905

El proper mes de juny els productors que hagin sol·licitat el pagament per extensificació i tinguin una densitat ramadera igual o inferior a 1,4 UBM/Ha, rebran 100¿ per cap primable, juntament amb el pagament addicional establert a l'Ordre ARP/56/2004, de 5 de març i la resta de l'import de la prima de vaquí de carn corresponent al saldo. Finalment, es farà efectiu el pagament de la prima de sacrifici de bovins. L'import unitari total per cap primable és de 50¿ pels bovins fins a 7 mesos i de 80¿ pels bovins a partir de 8 mesos. La bestreta que es paga correspon a un 60% de l'import total que equival a 30¿ pels bovins fins a 7 mesos i de 48¿ pels bovins a partir de 8 mesos.
Distribució dels imports per províncies
Núm. de productors Import Núm. de caps
Barcelona 1.465 6.932.902,62 145.789
Girona 1.511 4.819.483,94 101.589
Lleida 1.877 10.058.635,20 212.258
Tarragona 89 709.964,48 14.833
Total 4.942 22.520.986,24 474.469

El proper mes de juny els productors rebran el pagament addicional establert a l'Ordre ARP/65/2004, de 5 de març i la resta de l'import de la prima de sacrifici corresponent al saldo.