ENTREVISTA JORDI I JOAN BLANCH | 21/04/2005  Ruralcat

"A la llarga, si no passes per producció integrada no tens res a fer"

Els germans Jordi i Joan Blanch es consideren pioners en l'aplicació de la producció integrada al Camp de Tarragona, sistema que apliquen per vocació i convenciment. Parlem amb ells d'aquest tipus d'agricultura fonamentada en la sostenibilitat, el respecte al medi ambient, i en la qualitat i seguretat alimentària.

Jordi i Joan Blanch

Quines són les produccions de la vostra explotació hortícola? Ens dediquem al conreu del tomàquet, el rave, el cogombre, el calçot i l'olivera en una superfície total de 15 hectàrees situades a Altafulla. Des de quan utilitzeu la producció integrada en la vostra empresa i en quins productes? L'any 1996 vam començar a introduir la producció integrada en el conreu de tomàquets a l'aire lliure. Actualment, apliquem aquest sistema en tomàquets i cogombres. Progressivament, ho farem amb la resta dels conreus de l'explotació. Amb aquest sistema, produim 110.000 kg. de tomàquets en una superfície d'1 hectàrea i mitja i 70.000 kg. de cogombres en 7.000 m2. d'hivernacle. Què us va motivar a l'hora de començar a aplicar la producció integrada? Vam començar a fer producció integrada, en primer lloc, per donar-li un valor afegit al producte i, en segon lloc, per marcar una diferència qualitativa en el mercat. Nosaltres posem l'etiqueta i volem vendre marca. En la producció integrada s'hi va entrant mica en mica. Nosaltres ens hi hem introduït perquè creiem en els resultats que genera.

¿Treballem amb producció integrada per oferir qualitat¿

Què destacarieu més del sistema de producció integrada? És una qüestió de filosofia. Treballem amb producció integrada per oferir qualitat. Creiem que el consumidor pot escollir, i sempre tria lo que creu que és millor. A més, la diferència de preu entre el nostre producte i un altre és imperceptible. Quins sóns els requeriments necessaris per treballar amb aquest sistema? Per fer producció integrada cal estar adscrit a una ADV i comptar amb el suport d'un tècnic, subvencionat pel DARP. A més, cal fer un seguiment de les plagues o malalties que hi pugui haver i fer el tractament adequat en el moment adequat. Quins avantatges trobeu a l'hora de treballar amb producció integrada? Un dels fets més positius a destacar és que, a diferència d'abans, ara no es llença res, s'aprofita tot el producte, encara que es vengui a baix preu. Un exemple: el 2004 va ser un any dur, però nosaltres no vam llençar ni un sol tomàquet. El consumidor pot percebre aquest valor. La qualitat està assegurada i pot conèixer amb exactitud el baix residus de pesticides del producte. A més, tens menys despeses de fitosanitaris i pots vendre un producte amb la teva marca i amb aquell punt diferencial del prestigi. Quins canvis ha suposat per a vosaltres adaptar-vos a aquesta filosofia? La producció integrada no ens exigeix un cost afegit molt elevat ni molt menys. Només ens suposa tenir un control més acurat del conreu. En el cas del tomàquet potser podem dir que hi ha més feina al magatzem a l'hora de manipular-lo, en la certificació del producte. A efectes pràctics, quines són les mesures que us afecten més? En la producció integrada es fa una analítica del sòl i l'aigua de regadiu. A partir d'aquesta analítica es calcula l'adob necessari. Aquest adob no s'ha de passar en nitrats per no contaminar el sòl. A més, es controla l'aigua que tires i s'utilitzen tractaments només en el moment en què cal utilitzar-los. Nosaltres tenim tot això registrat. Ara estem treballant per incorporar tota aquesta informació en la traçabilitat del nostres productes.

¿Un millor coneixement de la feina que fas ajuda no només a produir sinó també a vendre¿

Què en penseu de l'obligatorietat de la formació en producció integrada? Un millor coneixement de la feina que fas ajuda no només a produir sinó també a vendre. Has d'ensenyar molt bé el teu producte perquè tingui un bon impacte. La formació és bàsica de cara a millorar tant com es pugui. I dels ajuts econòmics que comporta el fet d'estar-hi inscrit? Estem a favor dels ajuts econòmics sempre que suposin una millora en la possibilitat de fer inversions, plans de millora i préstecs de baix interès, ja que ajuden a ampliar la teva explotació i a millorar-la. Però per produir amb producció integrada cal tenir consciència individual. La gent que es posi a treballar amb producció integrada ha d'estar molt convençuda, no ho ha de fer per les subvencions sinó per plena convicció. Com veieu el futur d'aquest sistema? Quan vam començar amb la producció integrada, ens fixavem en les maduixes procedents de Huelva. Ara cada vegada ens trobem amb més marques i més productes: pomes, cebes, raïm... que treballen amb aquest sistema. A la llarga, si no passes per producció integrada no tens res a fer. A més, alguns aspectes, com la traçabilitat, ho exigeixen cada cop més. Els mercats evolucionen i nosaltres creiem que ens hem d'anar adaptant. A més, com volem fer gènere de qualitat, la producció integrada ens sembla la nostra filosofia ideal.