SECTORIAL | 19/04/2005  Ruralcat

Les CCAA reben més de 17 milions en programes agrícoles

La Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural celebrada a Palma de Mallorca va acordar la distribució de 17.166.093 euros entre les Comunitats Autònomes per a l'execució de programes agrícoles, ramaders i de desenvolupament rural.

Imatge abella

D'aquest muntant, 8.784.244,15 euros seran per a programes agrícoles, altres 8.255.206 euros corresponent a plans ramaders, 108.613 euros es van repartir per a l'aplicació del programa nacional de mesures d'ajuda a la apicultura i, finalment, es van repartir 18.030 euros per al desenvolupament rural. Un total de 8.784.244,15 euros es destinen a subvencionar diferents programes agrícoles com la prevenció i lluita contra plagues i la millora de sistemes de traçabilitat a les entitats associatives del sector hortofrutícola. Per a les ajudes destinades a la implantació o millora de sistemes de traçabilitat en les entitats associatives del sector hortofrutícola s'ha destinat un total de 8.370.802,15 euros. A més, es van repartir 8.255.206 euros per a subvencionar actuacions en ramaderia relacionades amb els programes estatals d'eradicació de malalties, per a concursos de races pures, per a programes de millora de la qualitat de la llet, així com per la prima nacional complementària de la vaca nodrissa i per a l'ordenació i control de les condicions productives de les explotacions. Per als programes estatals d'eradicació de malalties dels animals, s'han distribuït 1.843.956 euros que es destinaran a l'anàlisi de la situació epidemiológica en el bestiar caprí, complint així amb les darreres disposicions comunitàries que estableixen per a tots els Estats membres un seguiment reforçat per a determinar la prevalença de l'EEB en aquesta espècie ramadera. Altres 108.613 euros es van repartir per a l'aplicació del programa nacional de mesures d'ajuda a la apicultura, més concretament per a la repoblació de la cabanya apícola. Pel que fa a desenvolupament rural, la Sectorial va aprovar destinar 18.030 euros per a ajudes als arrendataris destinades a facilitar l'exercici del dret a la propietat per a arrendaments rústics històrics. Aquesta ajuda es destinarà íntegrament a Andalusia, per a atendre a les resolucions judicials que s'han produït i que estaven pendents des que va finalitzar el termini de vigència d'aquesta línia d'ajudes al febrer de 1994.
Repartiments de fons per comunitats
CCAA Apicultura Ramaderia FYH Plagues
Andalusia 26.737 1.009.719 1.575.762 ---
Aragó 4.861 536.404 524.333 ---
Astúries --- 455.303 --- ---
Balears --- 54.062 --- ---
Canàries --- 268.012 937.739 ---
Cantàbria --- 293.187 --- 46.657
Castella ¿ La Manxa 9.007 833.338 933.039 ---
Castella i Lleó 19.514 1.117.130 517.066 ---
Catalunya --- 889.989 94.628,75 ---
Extremadura 18.903 621.545 847.799 22.115
Galícia 3.868 1.331.092 186.593 ---
La Rioja --- 182.489 28.896 ---
Madrid 1.044 404.360 --- ---
Múrcia 3.630 169.899 324.843 ---
Navarra --- --- --- ---
País Basc --- --- --- ---
País Valencià 21.049 88.677 583.826 241.000
Ceuta --- --- --- ---
Melilla --- --- --- ---
Total 108.613 8.255.206 8.370.802 413.442