NOVA PUBLICACIÓ | 18/04/2005  Ruralcat

El DURSI posa en marxa RECERCAT, un nou butlletí electrònic

La Direcció General de Recerca del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa la publicació d'un butlletí electrònic, RECERCAT, amb informació sobre recerca, ciència i tecnologia, amb una periodicitat mensual.

Rcercat.

El públic al qual s'adreça RECERCAT és el personal investigador i totes aquelles persones interessades per la temàtica esmentada. Aquest servei té una vocació clarament informativa. També té com a objectius la comunicació de la tasca que duen a terme el DURSI i el conjunt de l'administració de la Generalitat en matèria de ciència, tecnologia i coneixement en general, d'una banda, i una voluntat clara d'interactivitat amb el públic objectiu, de l'altra. Aquesta capacitat d'interacció es tradueix en la possibilitat d'enviament de qualsevol de les notícies o els articles publicats a una altra persona o bé en el fet que es pugui suggerir el contingut d'una notícia o un article al comitè de redacció. El butlletí s'estructura en diverses seccions:
  • Notícies de Catalunya
  • Notícies de la Unió Europea
  • Ciència i tecnologia
  • Catalunya innova
  • Centres de recerca i universitats
  • Recomanacions
  • Novetats del web
Aquesta iniciativa ha de permetre posar a l'abast d'un públic especialitzat i interessat notícies sobre recerca, ciència i tecnologia de tots els àmbits de coneixement, d'una manera clara i entenedora, i contribuir a difondre la tasca que estan duent a terme administració, universitats, empreses, centres de recerca, grups i personal investigador a Catalunya.

Informació relacionada