PROJECTES DEMOSTRATIUS | 17/10/2019  Ruralcat

Disponibles dues noves guies de projectes demostratius sobre deshebratge mecànic i aclarida química en pomera

Les guies “Eines de gestió de la coberta vegetal a la línia de la plantació d’arbres de pomera com a alternativa als herbicides” i “Eines de predicció per a la decisió del programa d’aclarida de la pomera” han estat elaborades per la Fundació Mas Badia en el marc de l’operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

Mesura del calibre del fruit per el mètode Greene (font: IRTA)

Mesura del calibre del fruit per el mètode Greene (font: IRTA)

La guia “Eines de gestió de la coberta vegetal a la línia de la plantació d’arbres de pomera com a alternativa als herbicides” està editada per la Fundació Mas Badia i l’IRTA i explica els tipus d’eines utilitzades per al deshebratge, com els encoixinats, segadores, cavadores i altres eines. Aquests sistemes alternatius als herbicides tenen una eficàcia i persistència de control de l’herba inferior al químic, poden produir lesions als arbres joves i tenen més costos, tot i que tenen molts avantatges com la protecció i activació de la biologia del sòl. Per últim, el manual exposa els resultats d’una prova demostrativa sobre els efectes del control mecànic de l’herba a la producció dels arbres de pomera duta a terme en una plantació de pomes Gala comparant el deshebratge mecànic i el químic.

Aquesta guia forma part de l’activitat de demostració “Gestió de la coberta vegetal a la línia dels arbres amb maquinària com a alternativa als herbicides”, que pretén mostrar les alternatives a l’ús d’herbicides a la línia de plantació dels arbres fruiters de Girona. L’objectiu general és mostrar als productors de poma de Girona que existeixen tècniques alternatives a l’ús d’herbicides amb les mateixes garanties per al creixement i producció dels arbres.

Per altra banda, també s’ha publicat la guia “Eines de predicció per a la decisió del programa d’aclarida de la pomera”, que explica què són, per a què serveixen i quins avantatges tenen les eines de predicció, analitza els models fenoclimàtics i el model de creixement dels fruits o mètode Greene.

Aquesta guia forma part de l’activitat demostrativa “Eines de suport a la decisió per l'aclarida química en pomera”. En aquesta activitat es demostra la utilitat de diferents eines de suport a la decisió per decidir l’estratègia d’aclarida química en pomera.

Ambdós projectes estan finançats a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat

El més llegit

Jornades tècniques en línia del 23 al 29 de novembre

Catalunya comptarà amb la seva Estratègia de la Bioeconomia

El proper 23 de novembre s’obren les inscripcions a nous cursos a distància