PROJECTES DEMOSTRATIUS | 17/10/2019  Ruralcat

Disponibles dues noves guies de projectes demostratius sobre deshebratge mecànic i aclarida química en pomera

Les guies “Eines de gestió de la coberta vegetal a la línia de la plantació d’arbres de pomera com a alternativa als herbicides” i “Eines de predicció per a la decisió del programa d’aclarida de la pomera” han estat elaborades per la Fundació Mas Badia en el marc de l’operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

Mesura del calibre del fruit per el mètode Greene (font: IRTA)

Mesura del calibre del fruit per el mètode Greene (font: IRTA)

La guia “Eines de gestió de la coberta vegetal a la línia de la plantació d’arbres de pomera com a alternativa als herbicides” està editada per la Fundació Mas Badia i l’IRTA i explica els tipus d’eines utilitzades per al deshebratge, com els encoixinats, segadores, cavadores i altres eines. Aquests sistemes alternatius als herbicides tenen una eficàcia i persistència de control de l’herba inferior al químic, poden produir lesions als arbres joves i tenen més costos, tot i que tenen molts avantatges com la protecció i activació de la biologia del sòl. Per últim, el manual exposa els resultats d’una prova demostrativa sobre els efectes del control mecànic de l’herba a la producció dels arbres de pomera duta a terme en una plantació de pomes Gala comparant el deshebratge mecànic i el químic.

Aquesta guia forma part de l’activitat de demostració “Gestió de la coberta vegetal a la línia dels arbres amb maquinària com a alternativa als herbicides”, que pretén mostrar les alternatives a l’ús d’herbicides a la línia de plantació dels arbres fruiters de Girona. L’objectiu general és mostrar als productors de poma de Girona que existeixen tècniques alternatives a l’ús d’herbicides amb les mateixes garanties per al creixement i producció dels arbres.

Per altra banda, també s’ha publicat la guia “Eines de predicció per a la decisió del programa d’aclarida de la pomera”, que explica què són, per a què serveixen i quins avantatges tenen les eines de predicció, analitza els models fenoclimàtics i el model de creixement dels fruits o mètode Greene.

Aquesta guia forma part de l’activitat demostrativa “Eines de suport a la decisió per l'aclarida química en pomera”. En aquesta activitat es demostra la utilitat de diferents eines de suport a la decisió per decidir l’estratègia d’aclarida química en pomera.

Ambdós projectes estan finançats a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat