AJUTS | 23/12/2013  RuralCat/DAAM

Agricultura convoca els ajuts adreçats a les inversions en el sector del vi

El DAAM ha convocat els ajuts destinats a millorar les condicions de producció i/o comercialització i al desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies de productes vitivinícoles. El termini per fer les sol·licituds és fins el 31 de gener de 2014 inclòs

Elaboració de vi ecològic. Font: DAAM

Elaboració de vi ecològic. Font: DAAM

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts destinats a millorar les condicions de producció i/o comercialització i al desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies de productes vitivinícoles i n’ha aprovat les bases reguladores, com publica el Diari de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6525 - 19.12.2013).

El termini de presentació de els sol·licituds és fins el 31 de gener de 2014 inclòs, i s’hauran de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat.

Es tracta d’una nova línia d’ajut dirigida a les inversions en el sector del vi, en el marc del Programa de suport al sector vitivinícola pel anys 2014-2018, finançada íntegrament pel Fons Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA), amb l’objectiu d’apostar per estructures de transformació i comercialització adaptades als nous reptes dels mercats.

Els ajuts que preveu aquesta línia, són de 224 milions d’euros per tot el període i a repartir entre totes les comunitats autònomes de l’Estat. La participació financera de la Unió Europea, no pot superar el límit del 40% de les despeses auxiliables en el cas de PIMES, i del 20% en la resta de beneficiaris admissibles.

Aquestes subvencions tenen caràcter de subvenció directament aplicable als imports de les inversions i despeses derivades de les actuacions objecte de l’ajut, i van dirigides a persones físiques o jurídiques, PIME o empreses fins a 750 treballadors o un volum de negoci inferior a 200 milions d’euros, que vulguin realitzar inversions de millorar les condicions de producció i/o comercialització i al desenvolupament de nous productes vitivinícoles, en el marc del Reial Decret Reial Decret 548/2013, de 19 de juliol, per l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola espanyol. L’Ordre publicada també estableix bàsicament, entre d’altres, les inversions subvencionables, tant materials com no, i les que no ho són, i les condicions de la tramitació de l’ajut.