Congrés del Món Rural | 17/04/2005  Ruralcat

RELLA, la revista de Rural'06, a la xarxa

RELLA, la revista de Rural¿06, és un butlletí mensual amb el qual els organitzadors del del Congrés del Món Rural de Catalunya pretenen difondre, a través del correu electrònic, activitats i informacions derivades del Congrés.

Imatge de la portada del primer número. Font: Congrés del Món Rural de Catalunya

La publicació neix amb uns objectius molt definits, tal com explica Josep M. Besora, director de Rural¿06, en l¿editorial del primer número: tenim la necessitat que "les inquietuds dels diferents sectors ¿agricultors, ramaders, pesquers i forestals¿ saltin a primera pàgina de l¿actualitat", i afegeix, "perquè s¿identifiquen amb factors claus i emergents de la societat del tercer mil·leni, i el món rural és el nínxol més potent de solucions de futur". RELLA busca la creació d¿un espai virtual on puguin parlar totes les veus vinculades al món rural català. Amb aquesta intenció, s¿ha repartit el contingut en sis seccions on hi tenen cabuda opinions de les principals associacions i entitats rurals del país, així com les notícies més actuals i interessants que envolten el sector. Els grups de treball començaran a funcionar en breu i les seves activitats, així com les diferents trobades comarcals i assemblees territorials, tenen un nou mitjà per arribar a tots els racons del territori. Els diferents números del butlletí del Congrés del Món Rural de Catalunya es podran visitar també a través de la pàgina web de Rural¿06.