AJUTS | 30/12/2013  RuralCat/DAAM

Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals

El Departament d'Agricultura ha convocat els ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader en el marc de l'eix 4 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013. El termini de sol·licitud és del 31 de desembre de 2013 al 22 de febrer de 2014, ambdós inclosos

Ciclista en una via verda. Font: DAAM

Ciclista en una via verda. Font: DAAM

Els ajuts Leader formen part del conjunt de mesures per al desenvolupament rural de Catalunya dintre del Programa de desenvolupament rural 2007-2013.

Es tracta d'ajuts en què, mitjançant els grups d'acció local (GAL), s'articulen mesures de forma propera a la realitat territorial.

En aquest cas, els ajuts a la diversificació inclouen:

  •  Mesura 12301

Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris . Creació, millora i/o ampliació de microempreses o petites i mitjanes empreses (en endavant, pime) agroalimentàries o agrobotigues

  •  Mesura 312

Creació i desenvolupament de microempreses. Creació, millora i/o ampliació de microempreses, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en els territoris rurals

  • Mesura 313

Foment d'activitats turístiques. Creació, millora i/o ampliació d'establiments turístics de capacitat reduïda o d'empreses d'activitats d'oci

  • Mesura 323

Conservació i millora del patrimoni rural. Projectes d'inversió superiors a 300.000 € , que generin activitat econòmica i seveixin per a l'embelliment de nuclis antics, recuperació de la arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d'actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l'àmbit territorial Leader

Aquests ajuts van dirigit tant a persones físiques com jurídiques i s'han convocat per l'ORDRE AAM/336/2013, de 16 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa en el marc de l'eix 4 Leader del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l'any 2013 (DOGC núm. 6530 - 30/12/2013).

La tramitació es fa a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT). A partir del 2 de gener estaran disponibles dels formularis de sol·licitud.