AJUTS | 21/10/2019  Ruralcat

El Departament d'Agricultura abona els ajuts dels plans de reestructuració de la vinya

Amb aquest pagament i els anteriors el DARP ha abonat un total de 7.364.659 euros aquest 2019 amb fons FEAGA.

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha fet efectiu un nou pagament de l’ajut dels plans de reestructuració de la vinya. Així, es va pagar un total de 3.108.795 euros corresponents a les campanyes 2018/2019 i 2019/2020, a 721 viticultors.

Amb aquest pagament i els que s’han efectuat durant l’any 2019, s’ha aconseguit incrementar en 2,325 M d’euros l’import inicial assignat pel FEGA, de 5.090.383 euros. En total, s’ha pagat 7.364.659 euros, un 145% del pressupost inicial assignat a aquests ajuts

Pagament efectuat l’11 d’octubre de 2019:

 

Import (euros)

Nre. beneficiaris

Campanya 2018/2019 (saldo i bestreta)

1.097.679

379

Campanya 2019/2020 (bestreta)

2.011.116

342

Total

3.108.795

 

 

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola. Té un finançament 100% de la Unió Europea, que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització, i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector. 

Per a més informació i mapes de distribució del pagament:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/191011_not_pagament_ajuts_reconversio_vinya_octubre2019

 

El més llegit

Es publica la distribució general de la superfície de Catalunya de 2019

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes de juliol

Es publiquen les dades de superfícies municipals de tots els conreus de Catalunya de la campanya 2019