AJUTS | 21/10/2019  Ruralcat

El Departament d'Agricultura abona els ajuts dels plans de reestructuració de la vinya

Amb aquest pagament i els anteriors el DARP ha abonat un total de 7.364.659 euros aquest 2019 amb fons FEAGA.

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha fet efectiu un nou pagament de l’ajut dels plans de reestructuració de la vinya. Així, es va pagar un total de 3.108.795 euros corresponents a les campanyes 2018/2019 i 2019/2020, a 721 viticultors.

Amb aquest pagament i els que s’han efectuat durant l’any 2019, s’ha aconseguit incrementar en 2,325 M d’euros l’import inicial assignat pel FEGA, de 5.090.383 euros. En total, s’ha pagat 7.364.659 euros, un 145% del pressupost inicial assignat a aquests ajuts

Pagament efectuat l’11 d’octubre de 2019:

 

Import (euros)

Nre. beneficiaris

Campanya 2018/2019 (saldo i bestreta)

1.097.679

379

Campanya 2019/2020 (bestreta)

2.011.116

342

Total

3.108.795

 

 

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola. Té un finançament 100% de la Unió Europea, que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització, i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector. 

Per a més informació i mapes de distribució del pagament:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/191011_not_pagament_ajuts_reconversio_vinya_octubre2019