BALANÇ | 12/04/2005  Ruralcat

Espanya va produir 117 milions de quilograms de conill l'any 2004

La producció de carn de conill a Espanya va sumar 117 milions de quilograms aproximadament el 2004, quantitat similar a la registrada l'any 2003, segons l'Organització Interprofessional Cunícola (Intercun).

Conill engabiat. Font: IRTA

Conill engabiat. Font: IRTA

El coordinador per a la producció d'Intercun, Gregorio Rodríguez López, ha manifestat que per aquest any s'estima una producció similar. La reestructuració del sector en compliment de la norma d'ordenació de les explotacions cunícoles, publicada al juny de 2004, és un dels grans factors a tenir en compte. Segons Intercun, el sector continuarà estable perquè les 6.500 granges existents a Espanya han d'implantar el sistema de traçabilitat, que serà d'obligat compliment per al sector a partir del gener de 2006. En relació als preus, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) treballa en l'elaboració i publicació d'un Preu Nacional Setmanal per al conill i també en la realització de l'Enquesta Nacional de Cunicultura, que es difondrà en breu. Intercun ha destacat que Catalunya, Castella-la Manxa i la Comunitat Valenciana són les zones amb més producció de conill d'Espanya, i que el major consum es concentra en el període estival i vacacional, principalment en la població de les costes mediterrànies. A més, segons Intercun, només un tres per cent de la producció nacional de carn de conill s'exporta. Aquesta es concentra en tres països de la Unió Europea, que segons la seva importància en termes de volum venuts, són Portugal, França i Itàlia. Finalment, el coordinador d'Intercun ha manifestat la seva preocupació per l'alta incidència de la malaltia de l'enteropatia epizoòtica, que afecta el tracte digestiu del conill. A més de participar en exposicions gastronòmiques, Intercun realitza una campanya d'informació entre els especialistes en nutrició i prescriptors. La campanya pretén promoure el consum i difondre les qualitats nutritives de la carn de conill i el seu escàs contingut en greix.