OBSERVATORI FORESTAL | 23/10/2019  Ruralcat

Nova base de dades de maquinària de plantes aromàtiques i medicinals

El Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del Programa de Bioeconomia i Governança del CTFC ha elaborat una base de dades de proveïdors de maquinària i equipaments, amb informació detallada dels models més aptes per al processat de les PAM.

La superfície de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya s'ha duplicat des de 2016 a 2018

La superfície de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya s'ha duplicat des de 2016 a 2018

D’acord a les dades de l’Observatori Forestal Català, la superfície de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya a 2018 és de 268 hectàrees. Aquesta superfície ha anat creixent els darrers anys, passant de les 132 hectàrees el 2016 a les 268. 

D’altra banda, aquest sector té la característica que es tracta de produccions petites i molt especialitzades. Segons l'estudi del projecte TRUMAP, realitzat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) l'any 2016, la superfície mitjana de les explotacions que cultiven plantes aromàtiques i medicinals (PAM) a Catalunya està al voltant de 1,2 hectàrees i més del 80% elaboren productes finals (infusions, condiments, cosmètics).

Així doncs, en aquest tipus de producció agroalimentària, el cultiu sempre va lligat a la transformació (assecat, processat d'herba seca, destil·lació, elaboració de productes finals) i té unes necessitats específiques en equipaments i maquinàries que no sempre són fàcils de trobar al mercat. Els productors tenen la necessitat de trobar informació de qualitat sobre les característiques tècniques i els proveïdors d'equipaments i maquinària per a poder millorar la competitivitat de la seva empresa i fer front a les innovacions del mercat.

El Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del Programa de Bioeconomia i Governança del CTFC ha elaborat una base de dades de proveïdors de maquinària i equipaments, amb informació detallada dels models més aptes per al processat de les PAM.

La base de dades es consultable a través de l’Observatori Forestal Català (OFC) i es pot accedir a través de: http://www.observatoriforestal.cat/maquinaria-pam/.

                                 

Espai web de consulta de maquinària a l’Observatori Forestal Català

Exemple taula de consulta

L’espai està organitzat de forma que permet una cerca per tipus d’equipament (assecadors, destil·ladores, extractors, post-collita, processadores d’herba seca i recol·lectores), acotant per escala (de petita a gran) i el tipus de sistema emprat. Un cop seleccionat es carrega una fitxa amb les dades de contacte de l’empresa i les característiques de l’equipament.

                                   

Mostra de la fitxa detallada que té cada màquina

Per a complementar aquesta informació, en els propers mesos s’organitzaran diferents jornades demostratives de maquinàries adreçades a agricultors i emprenedors que vulguin dedicar-se al cultiu i/o elaboració de productes a base de PAM.

Aquesta base de dades s’emmarca en l’activitat de demostració “Demostració d’innovació en equipaments i maquinària per al processat de plantes aromàtiques i medicinals”, que pretén il·lustrar, d'una forma didàctica, les novetats en equipaments (assecadors i destil·ladores) i en maquinària de processat (netejadores, sedassos, molins, mescladores, envasadores...) del sector de les Plantes Aromàtiques i Medicinals (PAM), sobretot adreçat a petites explotacions.

Es tracta d’una activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: CTFC