PROJECTE LEGISLACIÓ | 11/04/2005  Ruralcat

El DARP presenta un projecte de decret sobre el sistema de classificació de canals porcines

El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, va presentar a la reunió de la Comissió Assessora del Sistema de Clasificació de Canals, el projecte de decret que estableix les mesures d'implantació d'un sistema per al pesatge i classificació de canals porcines.

Imatge presentació

El conseller Siurana en la presentació. Font: DARP

A la reunió també van asistir el director general de l¿IRTA, Josep Tarragó; el director general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries, Salvador Puig, i la directora dels Serveis Territorials del DARP a Lleida, Montserrat Gil. L'objectiu d'aquest decret es definir i implantar un sistema de pesatge i classificació de canals porcines (SIPCAP), l'establiment de les mesures de foment per a la modernització dels escorxadors que implantin aquest sistema i l'establiment del règim jurídic aplicable al control i la supervisió de la Generalitat. Per a la elaboració d'aquest decret el DARP ha consultat les organitzacions professionals agràries i les associacions vinculades al sector porcí. Segons el conseller Siurana, aquest decret ha de potenciar l'eficàcia de les operacions i la transparència i lleialtat de les transaccions comercials afavorint la qualitat dels productes i les rendes del sector. Al mateix temps, ha de permetre als escorxadors i a les sales de desfer modernitzar les instal·lacions i adaptar-les a les necesitats productives i de qualitat millorant, així, la seva competitivitat en els mercats nacional i europeu. Aquesta Comissió gestora definirà els protocols operatius i de control del SIPCAP i estarà integrada per representants del DARP, d'agrupacions de productors de porcs de Catalunya, d'escorxadors i de l'IRTA. Aquest Decret també crearà l'organ de gestió del SIPCAP, que estarà adscrit al DARP i serà un òrgan interlocutor de col·laboració i consulta en totes les qüestions relacionades amb aquest sector. Finalment, dir que aquest decret també contempla que, s'adoptaran mesures de foment destinades a finançar les inversions que els escorxadors realitzin per implantar equips automatitzats com a mètode de classificació. Aquesta actuació servirà per modernitzar les infraestructures dels escorxadors pel que fa referència al SIPCAP.