NOVES TECNOLOGIES AL CAMP | 10/04/2005  Ruralcat

L'ús de les TIC a l'agricultura i la ramaderia a Irlanda

Segons un estudi publicat per la revista Teagacs Today's Farmer, de l'Autoritat Agrícola d'Irlanda, el 40 per cent del grangers del país tenen un ordinador personal, que sobretot fan servir per portar la comptabilitat de les explotacions i el control del ramats.

Imatge de ratolí d'ordinador

Una dada preocupant però, és el retard en l'ús d'ordinador per part dels grangers en comparació a la resta de la població irlandesa. Per fer l'estudi s'ha agafat una mostra de 1.300 grangers a la tardor de l'any 2004 i els resultats s'han comparat amb un altre estudi de característiques similars fet a nivell nacional. Aquest darrer mostra que el 46 per cent de les llars irlandeses tenen un ordinador.

Qui fa servir el PC i amb quina finalitat

Segons l'estudi, publicat al gener d'enguany, un 54 per cent del grangers que tenen ordinador tenen producció lletera, i un 32 per cent tenen ramat vaquí. Gairebé la meitat dels grangers també tenen conreus i ramat oví. La mida de la granja també és un factor a tenir en compte, ja que dels grangers amb explotacions superior a les 50 hectàrees, un 59 per cent són usuaris de PC, mentre que en explotacions de 20 hectàrees o menys, només un 24 per cent dels grangers tenen ordinador. L'educació familiar i l'entreteniment són els usos més comuns que se li donen a l'ordinador, amb un 47 per cent de grangers, mentre que només un 33 per cent fan servir el PC per tasques en l'explotació. Una dada destacada és que només un 1 per cent dels grangers fan servir l'ordinador principalment per transaccions on line. En el capítol dels usos professionals, els autors de l'estudi creuen que aproximadament uns 15.000 pagesos irlandesos fan servir l'ordinador per la seva feina diària. D'aquests, un 61 per cent porta la comptabilitat de la seva granja informàticament, un 47 per cent fa el mateix amb el registre ramader, i un 38 per cent navega per Internet o fa servir el correu electrònic. El comerç electrònic, en canvi, no és molt utilitzat per adquirir bens per a la granja, ja que la majoria de compres de grangers han estat de bitllets d'avió, vacances, llibres, joguines i estris de la llar. Només un 1 per cent dels grangers han comprat eines per la feina, dada que contrasta amb el 41 per cent dels irlandesos que han adquirit on line bens i serveis per a ús privat.

L'objectiu és augmentar el nombre d'usuaris de PC i els seus usos

Els autors d'aquest estudi marquen com objectiu augmentar el nombre de 15.000 grangers usuaris de PC, així com les utilitats i els programes informàtics que utilitzen. Com a conclusions, destaquen:
  • La propietat d'ordinador per part de grangers només és sensiblement inferior a la mitjana nacional.


  • L'ús que en fan els grangers però, va molt per darrera de la resta de població.


  • La comptabilitat i el control dels ramats són els usos principals, més que comunicacions o serveis.


  • L'ús d'Internet per a la compra de bens i serveis és inferior entre els grangers que entre la població en general.


  • A mesura que la banda ampla sigui més econòmica i abastable, la seva manca a les àrees rural pot incrementar la distància entre grangers i la resta de població en compres on line.