AJUTS A L'EMPRESA | 07/04/2005  Ruralcat

Agricultura destina 11,2 milions d'euros a inversions en petites i mitjanes empreses

El conseller Antoni Siurana, el president de l¿Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA), Josep Maria Ayala, i els representants de les principals entitats financeres de Catalunya, han signat un conveni per al foment de noves inversions en les petites i mitjanes empreses agroalimentàries.

Moment de la signatura de l'acord

Font: DARP

Aquest ajuts a les pimes agroalimentàries es realitzaran a través de la bonificació dels interessos dels préstecs formalitzats dedicats a aquest ús. L¿ordre aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya acorda destinar 11.250.000 euros durant el període 2005-2015 a la concessió d¿ajuts amb una doble finalitat. D¿una banda, la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles, ramaders i forestals de Catalunya i, d¿altra banda, l¿adquisició de maquinària agrícola i modernització de les explotacions agràries. L¿ajut a les indústries agroalimentàries catalanes consisteix en la bonificació d¿1,5 punts dels interessos dels préstecs formalitzats per finançar inversions en el sector agroindustrial, englobats en el conveni signat amb l¿ICCA i amb altres entitats financeres. L¿import màxim del préstec serà del 70% del valor de la inversió, amb un import màxim d¿1.400.000 ¿ per préstec atorgat. L¿altre objectiu de l¿ajut, destinat a la modernització de la maquinària agrícola i a la modernització de les explotacions agràries catalanes, té com a finalitat donar suport a les inversions que els agricultors i ramaders puguin fer a les seves explotacions per fer-les més viables i rendibles. Aquests ajuts consistiran en la bonificació d¿1 punt en els interessos dels préstecs formalitzats amb les entitats financeres signants del conveni. Aquest és un gran pas en la línia del Pacte per al Desenvolupament Agroalimentari que va presentar el conseller Siurana al Cercle d¿Economia el passat 9 de novembre de 2004.