4 I 5 DE MAIG | 06/04/2005  Ruralcat

I curs d'especialització sobre el reconeixement de males herbes de cultius d'estiu

La UdL organitza els dies 4 i 5 de maig un curs d'especialització dirigit a professionals, tècnics, productors o estudiants, l'activitat professional dels quals estigui directament relacionada amb el control de les males herbes.

Males herbes. Font: DARP

Font: DARP

Els curs es realitza en col·laboració amb la Sociedad Española de Malherbología a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida. Per participar, cal inscriure's abans del 20 d'abril. L'objectiu del curs és oferir uns coneixements bàsics per a la correcta identificació de males herbes dels cultius d'estiu (blat de moro, alfals, fruiters regadiu...) especialment en estat de plàntula. Atès que el desenvolupament del curs és eminentment pràctic, es preveu aplicar aquests criteris en camp. El curs s'impartirà durant dues jornades. El dia 4 la jornada començarà amb una sessió d'aula. Durant el matí s'oferiran xerrades sobre les principals famílies i els trets diferencials de les principals espècies de males herbes (gramínies i dicotiledonies). A la tarda es realitzarà una visita de camps comercials per identificar les males herbes en camp. El actes del dia 5 es faran en sessió de camp. Per a més informació podeu adreçar-vos als organitzadors:
ETSEA, Universitat de Lleida
Avgda. Alcalde Rovira Roure 191

25198 Lleida
Tel.: 973.702872
Fax: 973.238264
jrecasens@hbj.udl.es