TREBALL EN COMÚ | 05/04/2005  Ruralcat

L'IRTA signa un conveni marc de col·laboració amb la Universitat Degli Studi di Catania

L'IRTA i la Universitat Degli Studi di Catania han signat un conveni de col·laboració per desenvolupar actuacions conjuntes en l¿àmbit de la capacitació, la recerca, l¿extensió i qualsevol activitat científica o docent, que resulti d¿interès comú.

Imatge floració de la pomera

Font: IRTA

Les activitats específiques que es pactin com a conseqüència d¿aquest conveni marc seran explicitades en convenis específics per cada un dels projectes. En principi hi ha la voluntat de col·laborar en tres grans àrees:
  1. Formació científic tècnica de professors i recent llicenciats de la USC a l¿IRTA, pel desenvolupament de Tesis doctorals. L¿IRTA integrarà a professors de la USC en l¿estructura científic ¿ tècnica ¿administrativa durant la seva estada a l¿Institut.


  2. Desenvolupament de projectes de recerca conjunts en el marc de la Unió Europea i/o convenis específics de col·laboració científica entre Espanya i Itàlia.


  3. Cursos d¿especialització en la USC per part d¿investigadors de l¿IRTA en els temes relacionats amb el present acord marc.

En una primera fase es planteja interactuar en el camp horto-floro-fructícola. Aquest conveni tindrà una durada de quatre anys i suposa incrementar la col·laboració internacional de l¿IRTA, un dels seus objectius de cara a la valorització dels seus recursos científics. La Universitat Degli Studi di Catania és una de les més antigues d'Europa, ja que va nèixer l'any 1434.

Informació relacionada