ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL | 04/04/2005  Ruralcat

Es formalitza el Consell Assessor de l'INCAVI

El Consell Assessor de l¿Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) s'ha formalitzat en un acte presidit pel conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca i president de l'entitat, Antoni Siurana.

Moment de la reunió de constitució del Consell Assessor de l'INCAVI

Font: DARP

La creació d¿aquest Consell és conseqüència del desenvolupament de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d¿Ordenació Vitivinícola, i el desplegament de la mateixa Llei que determina el Decret de 28 de desembre de 2004. Segons aquesta Llei, els òrgans de gestió de l¿INCAVI són el president, que és el conseller d¿Agricultura,el Consell Rector format per membres de l¿INCAVI, el director, que és Joan Aguado, i el Consell Assessor. El Consell Assessor de l¿INCAVI es crea amb la finalitat de promoure la participació del sector vitivinícola i dels departaments de la Generalitat que puguin contribuir als objectius de l¿INCAVI. Té les funcions d¿assessorar l¿INCAVI en totes les seves activitats i funcions, i també en relació a matèries i estudis que li puguin ser encomanats. A més, el consell ha de conèixer els plans d¿actuació de l¿INCAVI i formular-hi observacions i suggeriments, emetre informes sobre els projectes formulats per al desplegament legislatiu i reglamentari de la normativa vitivinícola, etc. En el decurs de la reunió, el conseller Siurana va declarar que el DARP ¿té la voluntat de potenciar l¿INCAVI perquè impulsi la qualitat dels nostres vins i ajudi al sector a fer front els reptes actuals que se¿ns plantegen, i col·laborar a encarrilar el futur de la vinya i el vi treballant colze a colze amb les Denominacions d¿Origen catalanes¿. Per la seva part, el director general de l¿INCAVI va explicar l¿estat del Pla Sectorial de la Vinya i el Vi que, segons el director general d¿aquest organisme, Joan Aguado, ¿permetrà marcar les pautes d¿actuació del sector per al futur, d¿una forma consensuada i amb la participació dels representants del sector de la vinya i el vi, tant en l¿elaboració com en l¿aplicació posterior¿.

Informació relacionada