FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 07/01/2014  Ruralcat

S'obren noves inscripcions a 8 cursos

Del 7 de gener al 15 de gener, et pots inscriure a noves edicions de 8 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat

Formació a distància a RuralCat

Els cursos són: La indústria alimentària ecològica: certificació i seguretat alimentària; Bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals en l’explotació agrària; Fonaments zootècnics I; Fonaments zootècnics II; Curs de benestar animal en explotacions porcines; Curs bàsic de producció integrada; Curs per a elaborar un pla d'empresa agrària; i Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.

Us recordem que per inscriure's cal estar donat d'alta com a usuari de RuralCat. Si encara no n'ets membre, només has d'omplir el formulari corresponent. L'alta és totalment gratuïta. Un cop t'hi hagis donat d'alta, hauràs de seguir les indicacions que indiquem més endavant.
 

Informació dels propers cursos a distància

 

La indústria alimentària ecològica: certificació i seguretat alimentària

Aquest és un curs especialment adreçat als productors del sector de la indústria que tinguin interès en conèixer el procés de certificació de la seva producció com a ecològica. Els continguts del curs s’estructuren en cinc temàtiques: normativa de producció; certificació, control i registres dels productes; higiene i seguretat alimentària; mercat i comercialització dels productes; i creació d’empreses alimentàries ecològiques.

El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 28 de gener i acabarà el 7 de març.

S’ha tancat la inscripció al curs “La indústria alimentària ecològica: certificació i seguretat alimentària” en arribar-se al màxim de places previstes

 

Bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals en l’explotació agrària

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin: reconèixer els elements de la prevenció de riscos a l’empresa; aplicar el marc normatiu relacionat; avaluar els riscos derivats de l’activitat professional; participar en la planificació i la gestió de la prevenció; aplicar mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva i participar en l’elaboració dels plans d’emergència i evacuació.

El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 28 de gener i acabarà el 28 de febrer.

 

Fonaments zootècnics I

Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària. Els objectius d'aquest curs són: identificar les races de mamífers i les aus d'interès en ramaderia descrivint de les seves característiques morfològiques externes i les seves aptituds productives, conèixer les parts dels diferents aparells i òrgans dels animals i el seu funcionament tenint en compte que formen un tot integrat i descriure la reproducció dels animals, considerant els seus fonaments biològics i les tècniques associades.

El curs tindrà una durada de 42 hores, començarà el 28 de gener i acabarà el 21 de març.

 

Fonaments zootècnics II

Tres són els objectius generals d'aquest curs: Aprendre a analitzar el concepte de malaltia i les causes que l'originen, així com a classificar les patologies més comunes que afecten els animals i conèixer la influència que tenen sobre ells. Caracteritzar els allotjaments ramaders, relacionant-los amb la fase productiva dels animals i l'espècie de destí. Identificar els diferents productes animals, descrivint les seves característiques i les bases fisiològiques de la producció.

El curs tindrà una durada de 45 hores, començarà el 28 de gener i acabarà el 28 de març.

 

Curs de benestar animal en explotacions porcines

Aquest curs pretén oferir una formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de porcí que permet, alhora, obtenir l’acreditació que exigeix la normativa vigent. Al finalitzar aquest curs els estudiants podran: analitzar el concepte de benestar i els factors que el condicionen; conèixer el comportament dels animals, així com les característiques anatòmiques i fisiològiques que l’influencien; conèixer els requeriments de les diferents espècies de renda pel que fa a instal·lacions; alimentació, maneig i necessitats ambientals; avaluar les repercussions d’unes males condicions de producció sobre el benestar dels animals; conèixer els arguments i motius de la preocupació de la societat pel benestar dels animals; analitzar la nova normativa de benestar animal i les obligacions legals que s’hi exigeixen; aplicar les mesures higienicosanitàries en la prevenció de malalties; i valorar les condicions més òptimes per al maneig dels animals a l’escorxador.

El curs tindrà una durada de 20 hores, començarà el 28 de gener i finalitzarà el 7 de març.

 

Curs bàsic de producció integrada

Aquest curs està estructurat en quatre mòduls (L'acreditació, Les plantes i el seu medi, La implantació de cultius i les tècniques de maneig i La sanitat vegetal). A més, estan programades dues jornades presencials destinades a visites tècniques i proporciona fitxes de plagues i malalties.

El curs tindrà una durada de 50 hores, començarà el 28 de gener i finalitzarà el 21 de març.

 

Curs per a elaborar un pla d'empresa agrari

El curs està dissenyat per oferir una formació específica per tal de conèixer, entendre i adquirir les eines bàsiques que permetin elaborar un pla d’empresa, en què s’analitzi, es valori i es defineixi l’estratègia de negoci que cal seguir amb l’objectiu de conèixer quines garanties d’èxit ofereix l’activitat agrària que es pretén desenvolupar.

El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 28 de gener i finalitzarà el 14 de març.


Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Analitzar els principals mètodes de control de plagues, malalties i males herbes que es poden emprar en l’actualitat; conèixer les propietats i formes d’actuació dels productes fitosanitaris amb l’objectiu de millorar l’eficàcia en la seva aplicació i evitar possibles riscos i efectes no desitjats en altres organismes, així com l’aparició de resistències; conèixer els factors que determinen l’eficàcia i l’eficiència d’un tractament; adquirir els criteris necessaris per realitzar una pràctica fitosanitària correcta i adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, com també per a la conservació del medi ambient; i conèixer els requeriments legals de les activitats que comporten el transport i/o l’emmagatzematge de productes fitosanitaris són els objectius que es volen ajudar a aconseguir als estudiants d'aquest curs. Els coneixements adquirits els permetran superar la prova per l’obtenció del carnet de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, nivell qualificat.

El curs tindrà una durada de 60 hores, començarà el 28 de gener i acabarà l’11 d’abril.

S’ha tancat la inscripció al curs “Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris” en arribar-se al màxim de places previstes

 

Com pots sol·licitar el curs?


Recordem El Servei de Formació Agrària ha unificat el procés d’inscripció i matriculació als cursos FAD, de manera que al fer la inscripció ja es reben les instruccions de pagament. Cal tenir molt en compte els terminis.

Així doncs, un cop t'hi hagis donat d'alta, hauràs de seguir aquestes indicacions per sol·licitar el curs:

  1. Entra a la teva àrea de membre i comprova que, a la teva fitxa, has introduït correctament totes les dades que es sol·liciten. Ho post fer des del menú "El meu perfil/Les meves dades/Canvi de dades personals" (pestanya “Dades addicionals de RuralCat”). Si falta alguna dada, introdueix-la i, a continuació, prem el botó "Guardar".
  2. Una vegada hagis comprovat la teva fitxa, obre el menú "Formació/Cursos a distància".
  3. Cerca el curs al qual et vols inscriure. Comprova que la inscripció està oberta. En el text del camp "Inscripció" diu "Inscriu-t’hi".
  4. Fes clic sobre "Inscriu-t’hi" per tal de realitzar la inscripció.
  5. A continuació, apareixerà un missatge indicant que t'hi has inscrit.
  6. Rebràs un correu electrònic al teu compte personal i al de RuralCat per indicar-te com has de finalitzar la matriculació.

 

Informació relacionada