REESTRUCTURACIÓ SECTOR | 03/04/2005  Ruralcat

El MAPA presenta el Pla de Reestructuració del Sector Lleter

El Ministeri d'Agricultura (MAPA) substituirà el mercat lliure de quota lletera per un fons públic que es nodrirà de la compra de quota a les explotacions que desitgin cessar la seva activitat a 0,50 euros per quilo, i que vendrà després a un preu aproximat de 0,25 euros per quilo.

Vaques.

El secretari general d'Agricultura i Alimentació, Fernando Moraleda, ha presentat el projecte de Pla de Reestructuració del Sector Lleter que el MAPA ja ha remès tant a les organitzacions professionals agràries (OPAs) com a les Comunitats Autònomes. Moraleda ha insistit que l'objectiu fonamental del pla és millorar la competitivitat de les explotacions lleteres espanyoles, facilitant quota lletera a un preu assequible per als ramaders, després de la "liberalització extrema" que va suposar la implantació del mercat lliure. Moraleda ha explicat que el MAPA disposa d'un pressupost de 35 milions d'euros per dur a terme aquestes operacions de compravenda, tot i que, en funció del volum de quota que es vengui, podria arribar-se als 150 milions d'euros. Segons Moraleda, el preu de compra de quota a explotacions que abandonin la seva activitat, suscita força consens, perquè és un preu proper a l'actual del mercat. Per aquesta raó, ha afirmat que el ramader "no tindrà la sensació que perd patrimoni".

Avantatges del pla

El MAPA ha assenyalat que l'abandonament a través del servei públic té dos avantatges que no donava el mercat lliure. D'una banda, la venda de la quota està subjecta a exempció fiscal. D'altra banda, Moraleda ha afirmat que tots aquells ramaders que s'acullin al pla d'abandomanent públic podran seguir cotitzant el REASS per obtenir la pensió adequada a les seves cotitzacions. Quant a la posterior distribució del fons públic de quota lletera, Moraleda ha indicat que el procediment també s'està negociant (preu per explotació, modulació de preus, etcètera). En aquest sentit ha ressaltat que objectiu és "refredar i disminuir el preu arribat per la quota lletera en el mercat lliure", que rondarà els 0,25 euros per quilogram. Finalment, Moraleda ha afirmat que aquest és el pla de reestructuració lletera més ambiciós des que Espanya es va integrar en les Comunitats Europees i que el MAPA pretén arribar a un alt grau de consens per a la seva aprovació.