9 - 11 DE NOVEMBRE | 03/04/2005  Ruralcat

Congrès Internacional sobre agricultura de conservació

Del 9 a l'11 de novembre Córdoba serà l'escenari d'un Congrès Internacional sobre agricultura de conservació. L'objectiu del congrès és afavorir l'intercanvi d'experiències entre agricultors i tècnics, presentant avenços tecnològics i científics de gran interès pel sector.

Imatge de camp de conreu

L'agricultura de conservació consisteix en diverses pràctiques agronòmiques que permeten un maneig del sòl agrícola alterant el menys possible la seva composició, estructura i biodiversitat, evitant també la seva erosió i degradació. Les tècniques d'agricultura de conservació inclouen diverses modalitats, tals com ara la sembra directa (no laboreig), el mínim laboreig (reduït, on no s'incorporen o només en molt breus períodes, els residus de collita), i l'establiment de cobertes vegetals entre successius cultius anuals o entre fileres d'arbres en plantacions de cultius llenyosos. En termes generals, amb les tècniques de conservació, el sòl queda protegit de l'erosió i vessament, s'augmenten la formació natural dels agregats del sòl, la matèria orgànica i la fertilitat, i a la vegada es disminueix la compactació a causa del trànsit de la maquinària agrícola. A més, té lloc una menor contaminació de les aigües superficials, es redueixen les emissions de CO2 a l'atmosfera i s'augmenta la biodiversitat. Tots aquests beneficis mediambientals socials es veuen acompanyats per uns no menys importants beneficis econòmics per a l'agricultor, que redueix de manera considerable el cost que li suposa la producció. El programa provisional del congrès és el següent:
 • Àrea Temàtica 1: "L'Agricultura de Conservació en el nou marc legislatiu".
  Agricultura de Conservació i la nova PAC: la condicionalidat. L'estratègia temàtica dels sòls a la UE. Discriminació d'usos del sòl per al seu seguiment administratiu mitjançant teledetecció.


 • Àrea Temàtica 2: "Agricultura de Conservació i Medi Ambient. Millora de l'entorn". Control de l'erosió. Evolució de la biodiversidat sota sistemes d'Agricultura de Conservació. Agricultura de Conservació i canvi climàtic. Millora dels sòls i fertilització. Eficiència en l'ús de l'aigua gràcies a l'Agricultura de Conservació.


 • Àrea Temàtica 3:"Control de males herbes a l'Agricultura de Conservació". Avenços en biotecnologia.


 • Àrea Temàtica 4: "Maquinària a l'Agricultura de conservació". Maquinària de sembra directa i maneig de restes de collita. Maquinària per distribució d'agroquímics. Importància de la regulació dels equips aplicadors. Noves tecnologies aplicades a l'Agricultura de Conservació.

 • Àrea Temàtica 5: "Control de malalties i plagues a l'Agricultura de Conservació". Enfermetats a l'Agricultura de Conservació. Plagues a l'Agricultura de Conservació.


 • Àrea Temàtica 6: "Aspectes Econòmics de l'Agricultura de Conservació". Agricultura de Conservació: una revisió a la rentabilidat energètica. La visió de l'agricultor empresari. El mercat del carboni.


 • Àrea Temàtica 7: "Agricultura de Conservació en Cultius llenyosos". Cubertes vegetals a llenyosos.


 • "Xarxes de Treball a l'Agricultura de Conservació". RAEA Agricultura de Conservació. Experiècies d'Agricultura de Conservació a Portugal. L'evolució de l'Agricultura de Conservació en diferents zones d'Espanya. Claus de l'expansió de la sembra directa a Iberoamèrica.


 • Sessió de Pòsters


 • Sessió Tècnica d'empreses del Sector


 • Dia de camp. Experiències d'Agricultors i tècnics.
Per a més informació podeu adreçar-vos als organitzadors:
Secretaria del Congrès
info@aeac-sv.org
Tel: (+34) 957 422099 - 957 422768