ENTREVISTA AMB PERE BATALLÉ | 31/03/2005  Ruralcat

"Pel consumidor final la traçabilitat dóna una garantia de qualitat i seguretat alimentària"

A partir de 2005 la UE obliga les empreses agroalimentàries a incorporar la traçabilitat en la producció, un sistema que permet el seguiment d'un producte des de la matèria primera fins arribar al consumidor. Al Grup Batallé la traçabilitat es va començar a implementar l'any 2001 i Pere Batallé ens explica la seva experiència.

Pere Batallé, empresari del sector carni del porc i pioner en la implantació de la traçabilitat

El gener de 2005 va entrar en vigor la normativa europea per a la traçabilitat dels aliments, en quin moment la seva empresa va començar a treballar per aplicar-la? L'any 2001 vàrem implementar el sistema de traçabilitat a tot el grup, obtenint la certificació corresponent amb l'entitat certificadora Calitax. Quins aspectes dels seus processos van haver de variar en les tres línies de treball del grup Batallé (Selecció, Reserva i Càrnica)? A Selecció, malgrat que ja teníem la identificació implementada, es van incorporar modificacions informàtiques per tal de mantenir la traçabilitat del lot d'animals fins a tercers. A Càrnica i Reserva es van incorporar nous sistemes informàtics i de marcatge individual de les canals i peces.

"Una de les dificultats està en que els proveïdors compleixin també els requeriments del sistema"

Troba que el procés d'adaptació ha estat complicat? Com l'han dut a terme? En general una de les dificultats està en que els proveïdors compleixin també els requeriments del sistema. En el cas de la línia Selecció, el fet de disposar del certificat ISO va facilitar molt l'aplicació del sistema de traçabilitat. En el cas de Càrnica o Reserva, treballar en producte final ha fet necessari implementar noves eines basades en internet en el processat de la informació. L'aparició constant de noves tecnologies que poden ajudar en la traçabilitat ens ha portat a obrir una línia de recerca específica destinada a la millora de la traçabilitat dels animals i productes carnis derivats. Quins avantatges veu en el fet d'usar la traçabilitat, tant per l'empresa com pels seus clients? I pel consumidor final? Permet una major transparència en tot el procés de producció de carn de porcí, des del naixement dels animals fins a la compra per part de la mestressa de casa. Per part de l'empresa s'obté un major control de tots els processos de producció interns. Pel consumidor final la traçabilitat dóna una garantia de qualitat i seguretat alimentària. Veu cap inconvenient destacable en l'aplicació de la traçabilitat? Els inconvenients propis d'haver de gestionar un gran volum d'informació: la necessitat d'un suport informàtic adequat o l'adaptació del personal als nous sistemes de treball. Ha millorat els processos de gestió del producte el fet d'aplicar la traçabilitat? S'ha millorat sobretot en el fet de poder caracteritzar millor els diferents proveïdors. A mesura que es vagi aprofundint la traçabilitat fins a nivell d'individu es podrà millorar encara més. Pel que fa a la inversió econòmica, a quines despeses generals ha hagut de fer front? Principalment en el tema informàtic, per adequar-nos a les necessitats del sistema. I també en la formació del personal. Creu que la traçabilitat és important per tal d'aconseguir una millora en la seguretat alimentària? Sí, perquè en identificar tots els processos que s'han dut a terme durant tota la cadena productiva pots guanyar més fàcilment la confiança del consumidor final.

"Aquesta transparència dóna confiança al consumidor o client"

Quina informació arribarà als clients i consumidors mitjançant la traçabilitat? Que el producte s'ha elaborat segons les normatives sanitàries i de seguretat alimentària vigents, sense perjudicar ni el benestar de l'animal ni el medi ambient. Aquesta transparència dóna confiança al consumidor o client. Creu que el fet d'aplicar la traçabilitat li ha obert portes i perspectives de futur? Es millora el procés productiu i això implica una millora de la qualitat, cosa que el client valora més positivament. Cada vegada s'exigeix més i possiblement acabarà essent un requeriment imprescindible pel futur del sector.

"Estem col·laborant en un projecte europeu de R+D que intenta establir un sistema de traçabilitat individual "

Pel que fa al sector porcí, destacaria cap fet diferencial a altres sector en l'aplicació de la traçabilitat? En el cas del sector porcí la dificultat actual és la identificació individual, per aquest motiu la traçabilitat es realitza per partides d'animals emparades per una mateixa guia sanitària d'escorxador. A la sala de desfer, generalment s'acostuma a un sistema de traçabilitat diària. Això no vol dir que en algunes indústries càrnies, com és ara la nostra, per segons quin tipus d'animal prèviament seleccionat es disposi de traçabilitat de les seves peces porc per porc. Però aquests casos són puntuals a causa de la dificultat que això representa actualment. En aquest sentit estem col·laborant en un projecte europeu de R+D (recerca i desenvolupament) que intenta establir un sistema de traçabilitat individual, des dels pocs dies de vida de l'animal fins a la sala de desfer, basat en la utilització combinada de microxips electrònics injectables i mostres d'ADN.

Informació relacionada