PROJECTES DEMOSTRATIUS | 05/11/2019  Ruralcat

La Fundació Bosch i Gimpera lidera un projecte sobre la regeneració de sòls hortícoles amb compostatge ric en carboni

El projecte demostratiu “Divulgació de la relació positiva entre l'augment de matèria orgànica en sòl, la biodiversitat microbiana, la fertilitat i la resistència a malalties a partir de compost ric en carboni en sòls hortícoles” està desenvolupat per la Fundació Bosch i Gimpera (Universitat de Barcelona).

Hort ecològic de Can Moragues

Hort ecològic de Can Moragues

Aquest projecte té per objectiu demostrar i divulgar entre el sector hortícola com l’augment significatiu de la matèria orgànica del sòl a partir de l’aplicació de compost madur ric en carboni, produït a partir de fems i restes vegetals, augmenta ràpidament la quantitat de matèria orgànica, la reserva de nutrients i millorar la biodiversitat del sòl en explotacions agrícoles. Això es tradueix fet en una major resistència de la planta a la incidència de malalties, afavoreix la disponibilitat de nitrogen, millora l’estructura del sòl, reduint l’erosió i augmentant l’eficiència en l’ús de l’aigua, i en últim terme, incrementa la fixació de carboni atmosfèric.

Per aconseguir-ho, el projecte pren de referència l’hort ecològic de Can Moragues, a la comarca de La Selva, format per 1.300 m2 i dividit en quatre parcel·les per famílies botàniques. L’objectiu ha estat regenerar els sòls degradats amb residus vegetals i animals i oferir una metodologia sostenible orientada al productors, horticultors, estudiosos i interessants en la matèria.

En el marc d’aquesta activitat s’ha publicat un vídeo explicatiu que resumeix els dos anys d’aquest projecte iniciat al mes de març de 2017. En l’audiovisual, el professor d’Edafologia de la Universitat de Barcelona, Joan Romanyà, explica com es pot augmentar la matèria orgànica dels sòls agrícoles a partir de l’ús de compost. Per la seva part, la professora de Fisiologia vegetal de la Universitat de Barcelona, Maribel Trillas, analitza els avantatges de la biodiversitat dels sòls, tot controlant els patògens sense eliminar-los del tot. L’assessor agrícola i coordinador de l’Espigall, Jordi Puig, explica els treballs de creació d’un compost combinat de fems d’oví madur, triturat vegetal i cendra que, aplicat durant sis mesos al camp, permet una major estructuració dels sòls, obtenir uns rendiments productius més alts i uns majors guanys agronòmics. Per últim, el responsable de gestió forestal i agrícola sostenible de la Fundació Emys, Andreu Achotegui, detalla les accions que s’han portat a terme en el marc del projecte i resumeix les conclusions de l’activitat, en què s’ha aconseguit passar d’un 1,7% de concentració orgànica en els sòls a obtenir un 3% en els darrers dos anys.

L’activitat, per tant, ha permès demostrar que l’aplicació del compost espigall, ric en carboni, ajuda a augmentar la matèria orgànica en sòl, millora els seus nutrients i fomenta l’activitat i biodiversitat dels organismes edàfics,  així com la diversitat de la flora arvense.

Aquest projecte està finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat