RECERCA | 23/03/2005  Ruralcat

L¿IRTA desenvolupa un projecte de modelització del clima

L¿IRTA ha iniciat un projecte de recerca sobre la modelització del clima i dels fluxos d¿aire en hivernacle aplicant una eina informàtica anomenada CFD, inicials en anglès de Computational Fluid Dynamics (Dinàmica Computeritzada de Fluids).

imatge hivernacle

L¿objectiu principal del projecte és desenvolupar i validar una eina de simulació del clima que es pugui utilitzar en el disseny d¿hivernacles, tant a nivell d¿estructures com d¿equips de climatització. Per tal de validar la qualitat del model de simulació es portarà a terme un treball experimental de caracterització del moviment de l¿aire, temperatura i humitat a l¿entorn i dins la vegetació de referència. Aquest treball també s'aplicarà en la modelització dels intercanvis d¿energia i de massa entre la vegetació i l¿atmosfera, amb especial atenció als efectes del moviment de l¿aire. En aquesta tasca s¿utilitzaran sensors de nou disseny. Els experiments es realitzaran en hivernacles de la zona costanera mediterrània i de l'interior amb clima continental. Una vegada comprovada la validesa del model CFD per comparació de resultats de càlcul amb les mesures experimentals, es procedirà al disseny d¿hivernacles posant especial atenció en el problema de l¿excés de temperatura i humitat. Les millores derivades de simulacions amb el model CFD que tinguin més interès es construiran i validaran en el terreny. Aquest projecte el desenvolupa l¿IRTA en el seu Departament de Tecnologia Hortícola a Cabrils.

Informació relacionada