4 I 5 DE MAIG | 23/03/2005  Ruralcat

Seminari sobre la gestió del nitrogen a l'agricultura

Els dies 4 i 5 de maig l'Institució Catalana d'Estudis Agraris acull un seminari sobre la gestió del nitrogen a l'agricultura, que servirà de fòrum per la discussió dels diferents aspectes.

Aplicació d'adob

El seminari s'estructura al voltant de tres temes:
  • Els diversos procesos implicats en el cicle del nitrogen a l'agricultura, que tractarà del nitrogen que s'aplica a l'agricultura, la mineralització del nitrogen en el sòl i de les pèrdues de nitrogen fora del sistema agrícola.


  • L'eficiència en l'ús del nitrogen per part dels cultius, que tractarà el maneig dels cultius, els aspectes edafoclimàtics i l'efecte en el rendiment i la qualitat de la producció agrària.

  • La pràctica de la gestió agrícola del nitrogen, que girarà entorn l'agronomia de la gestió a nivell de parcel·la i el maneig del nitrogen en el territori.
A tots aquells que estiguin interessats en presentar una o més comunicacions hauran d'enviar un resum explicatiu d'una pàgina, per cada comunicació, abans del 25 de març de 2005 i el text complet de la comunicació (6-8 pàgines) abans del 22 d'abril de 2005 (en la segona circular s'inclouran les normes per la presentació dels textos), que s'inclourà en la documentació del seminari. Durant el mes de març s'enviarà als interessats la segona circular amb el programa del seminari, els detalls de les normes de presentació dels textos i altra informació d'interès que també s'actualitzarà a: http://www.iecat.net/icea. Aquest documents i la sol·licitud de més informació s'han d'adreçar a:
Secretaria de la ICEA
Institu d'Estudis Catalans

Montserrat Camps
C/Carme, Barcelona
Tel. 93 324 48 85 81
Fax. 93 270 11 80
icea@iecat.net

Informació relacionada