PREMIS | 07/11/2019  Ruralcat

El Departament d'Agricultura ha estat guardonat amb el Premi ‘Certificat de Bones Pràctiques’ de l’EIPA

El DARP ha participat aquests dies a Maastricht en la cerimònia dels premis EPSA (European Public Sector Award) 2019, on ha rebut aquest reconeixement pel subministrament de dades gràfiques de les explotacions agràries de Catalunya.

EPSA 2019 busca fer difusió de les propostes presentades per les administracions públiques

EPSA 2019 busca fer difusió de les propostes presentades per les administracions públiques

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha participat en la cerimònia dels premis EPSA (European Public Sector Award) 2019, on ha rebut el Premi Certificat de Bones Pràctiques’ de l’Institut Europeu de l’Administració Pública (EIPA) per la difusió gratuïta de dades obertes.

En la candidatura presentada pel DARP es relaciona les diferents eines i bases de dades que des de 2005 es posa a disposició dels agricultors i ramaders de Catalunya per a la millora de la interoperabilitat amb el Departament i per a la gestió de les explotacions agràries. Aquestes tres eines per a la difusió de dades gràfiques de les explotacions agràries de Catalunya, l’aplicació CROMOS, la Capa de parcel·les DUN i el Mapa de Cultius, permeten una millor declaració dels ajuts, simplifiquen la gestió i contribueixen a crear riquesa en el sector agrari, i al seu voltant, en donar difusió i subministrar lliure i gratuïtament la nombrosa informació generada al voltant de la gestió dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC).

CROMOS és una aplicació que permet l’accés de cada titular a les dades declarades de les seves explotacions agràries a la DUN en format alfanumèric i gràfic. La capa de parcel·les DUN és una capa gràfica incorporada a l’aplicació DUN que mostra el conjunt de totes les parcel·les declarades a Catalunya i el mapa de cultius (Base de dades de cultius DUN) consisteix en un fitxer amb les dades geo-referenciades de totes les parcel·les declarades a la DUN, on s’inclou el producte/conreu i el sistema d’explotació (secà/regadiu).

L’accés a aquestes dades fomenta la utilització de noves tecnologies, impulsa la creació de noves eines i aplicacions per al sector agrari i, a més, possibilita la seva anàlisi mitjançant processos de ‘Big Data’. En paral·lel, compleix les obligacions i recomanacions de la normativa estatal i comunitària en l’àmbit de transparència i reutilització de les dades de gestió pública per a la ciutadania.

Sota el tema ‘Noves solucions per a reptes complexos: un sector públic centrat en el ciutadà, sostenible i adequat per al futur’, EPSA 2019 busca fer difusió de les propostes presentades per les administracions públiques que han trobat noves solucions en l’oferta de serveis públics i en la formulació de polítiques innovadores a Europa. A la convocatòria EPSA 2019 s’han presentat 160 projectes de 28 països.

Font: DARP