IBEROLAB | 22/03/2005  Ruralcat

Tercer Congrés Virtual Iberoamericà sobre la Gestió de Qualitat en Laboratoris

El proper 1 d'abril s'inicia el Tercer Congrés Virtual Iberoamericà sobre la Gestió de Qualitat en Laboratoris, organitzat entre d'altres pel DARP. RuralCat us ofereix accés directe a Iberolab, el lloc web del congrès.

imatge congrés Iberolab

Aquesta iniciativa s'ha configurat com un important fòrum biennal per debatre els aspectes més significatius i actuals en el desenvolupament dels sistemes de gestió de qualitat als laboratoris. Aquest cobrirà el desenvolupament i validació de procediments d'assaig, control de qualitat, calibració d'equips, estimació d'incertesa, així com els fonaments i aplicacions de la norma UNE-EN/ISO/IEC 17025, tant en requisits de gestió com en requisits tècnics. El desenvolupament del Tercer Congrés Virtual Iberoamericà sobre Gestió de Qualitat als Laboratoris incidirà en activitats professionals relacionades amb sectors com l'agricultura, l'alimentació, la biotecnologia, el medi ambient i la salut mèdica. En aquests sector, el congrés es centrarà en tres àrees temàtiques:
  1. Requeriments tècnics
  2. Requeriments de gestió
  3. Experiències d'acreditació
Els objectius d'aquest congrés són facilitar la millora continua dels laboratoris que han implantat sistemes de gestió de qualitat i treballar per tancar cercles de qualitat amb el conjunt dels sectors implicats. El congrés vol posar en marxa un fòrum de discussió on-line/off-line eficaç per a l'intercanvi de coneixements i opinions, i contribuir a l'armonització de criteris, així com a l'intercanvi d'experiències i sistemes d'acreditació entre España i Iberoamèrica. La organització del congrés corre a càrrec del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Junta de Andalusia i El Instituto Tecnológico Agrario de Castella i Lleó. Al congrés estan convidats tots aquells professionals que treballin a laboratoris d'anàlisis, i especialment en qualsevol aspecte relacionat amb sistemes de gestió de la qualitat i la Norma UNE-EN/ISO/IEC 17025. La inscripció s'ha de realitzar a través del formulari disponible a la pàgina web d'Iberolab. Podeu accedir-hi fent servir l'enllaç directe de Ruralcat o a l'adreça web http://www.iberolab.org.