REGULACIÓ | 20/03/2005  Ruralcat

El MAPA modifica la normativa que regula la gestió de les quotes lleteres

El Consell de Ministres aprova un Reial decret pel qual modifica la normativa relativa al sistema de gestió de quota lletera i deroga la concernent a les declaracions complementàries que han d'efectuar els compradors.

Munyidora mecànica

La modificació del Reial decret 347/2003 pel qual es regulava el sistema de gestió de la quota lletera s'ha orientat en diversos aspectes que responen a inquietuds manifestades pel sector. Així doncs, es contempla que els productors que s'acullin als programes nacionals d'abandonament de la producció lletera podran seguir cotitzant a la Seguretat Social, si així ho desitgen, amb l'objectiu d'evitar que perdin o vegin molt reduïts els seus drets de jubilació. A partir de la publicació del Reial decret aprovat, els drets que s'assignin als ramaders procedents de la Reserva Nacional, seguiran mantenint la naturalesa de reserva. Aquesta modificació no té efectes retroactius i per tant no afecta a la quota assignada en el context de l'agenda 2000 pel reial decret 1192/2000. El text aprovat preveu que s'obri fins al 8 d'abril de 2005 el període per a presentar sol·licituds d'autoritzacions de transferències i de cessions temporals de quota lletera. A partir d'aquest moment, el MAPA podrà determinar l'obertura dels terminis. Finalment, quedarà derogat, a partir de la publicació de la norma, el Reial decret 313/1996 que estableix les normes sobre les declaracions complementàries que han d'efectuar els compradors de llet i productes làctis.

Reestructuració del sector productor lleter

Un cop aprovat el Reial decret, el Ministeri d'Agricultura ha anunciat un pla de reestructuració del sector, que posarà a la disposició dels ramaders quota làctia a preus assequibles, de forma que puguin incrementar la seva viabilitat econòmica per a plantar cara a la reforma de la PAC. Segons el Ministeri, el pla que s'està dissenyant pretén donar transparència al mercat de les quotes lleteres, que ha provocat, en els últims anys, una espiral a l'alça dels preus difícilment assumible per la majoria dels ramaders. L'objectiu, segons informa, és el manteniment de les explotacions lleteres en tot el territori, especialment en aquelles zones que depenen de la producció de llet, donant suport al redimensionamient de les mateixes, de manera que arribin a una grandària econòmicament viable. El Ministeri d'Agricultura ha comunicat que no pretén posar peatges a les transaccions de quota entre ramaders ni reduir el seu patrimoni, que ha estat adquirit a través de l'esforç realitzat en el passat amb la compra de quota. Aquest pla pretén aconseguir un sector lleter fort i viable, l'estratègia de futur del qual ha de basar-se en la conservació d'un nombre adequat d'explotacions lleteres.

Reacció de la FCAC

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha expressat en un comunicat la seva disconformitat davant aquesta modificació del sistema de gestió de les quotes lleteres. La FCAC està d'acord amb limitar el mercat lliure de quotes, però reinvidica que el Govern obri immediatament un procés de negociació amb el sector i les autonomies.