FEBRER ¿ NOVEMBRE 2005 | 20/03/2005  Ruralcat

Jornades de gestió de qualitat dels productes agroalimentaris

Fins el proper 17 de novembre la sala d'actes de la conselleria del DARP a Barcelona acull un cicle de jornades tècniques sobre la Gestió de qualitat dels productes agroalimentaris, adreçat a tècnics i responsables de laboratoris inscrits en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya.

Imatge de Laboratori de Cabrils

L'objectiu d'aquest cicle de conferències és posar en coneixement dels assistents els temes i innovacions sorgits arran dels estudis i experiències en gestió de qualitat dels productes agroalimentaris. El calendari d'aquestes conferències és el següent:
  • 14 d'abril: "Jornada sobre Bio-sensors i Bio-xips" , aplicats a les determinacions de prospecció (Screening) de residus de productes fitosanitaris (pesticies, zoosanitaris, etc.), així també com additius i vitamines.


  • 12 de maig: "Jornada sobre Materials de Referència (MR) i Materials de Referència Certificats (MRC)". Importància en els controls de qualitat dels laboratoris. Seguiment de la seva vigència en el temps, així com el control i manteniment dels anomenats Patrons de Treball o Working Standards.


  • 27 de setembre: "Jornada sobre Microbiologia". Nous sistemes automatitzats d¿anàlisi de control d¿aigües i per productes agroalimentaris en general.


  • 20 d'octubre: "Jornada sobre Metòdiques d¿anàlisi ràpides i no destructives pel control agroalimentari". NIR ¿ Infraroig Proper. RMN ¿ Ressonància Magnètica Nuclear.


  • 17 de novembre: "Jornada sobre Aliments funcionals". Definició. Legislació. Aplicacions pràctiques i problemes des del punt de vista dels laboratoris de control.
Totes les conferències tindran lloc a la Sala d'actes de la Conselleria del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a Barcelona, de les 11.00 a les 13.00 hores. Per a més informació podeu contactar amb:
Laboratori de Cabrils
Ctra. de Vilassar a Cabrils, s/n
08348 Cabrils
Telèfon: 93 750 82 11
Fax: 93 750 74 39
Web del Laboratori