DIVULGACIÓ | 16/03/2005  Ruralcat

Es publica el primer exemplar del Dossier Tècnic

La direcció general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries del DARP presenta el DOSSIER TÈCNIC, una nova sèrie de divulgació destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat.

Dossier Tècnic Núm. 1: El cultiu del panís, nous avenços

La publicació neix amb la intenció d'oferir una bona ajuda per als agricultors, empresaris, tècnics i especialistes de Catalunya. Els temes que anirà abordant estan relacionats amb els aspectes més destacats de la producció i la transformació agràries, i hi contribuiran els especialistes del Departament i l¿IRTA, les universitats i els experts del sector productiu. La iniciativa forma part d¿una nova línia editorial que ve a reforçar les actuacions en transferència de tecnologia i formació destinades a fomentar la innovació a les empreses del sector agrari. Ruralcat i el DOSSIER TÈCNIC actuen de forma complementària potenciant aquest servei de transmissió de coneixement.

El cultiu del panís centra el primer exemplar

El primer número del Dossier està dedicat a la producció del panís, un producte molt important energèticament, destinat majoritàriament a l¿alimentació animal i al qual es dediquen al voltant de 45.000 hectàrees de regadiu de Catalunya. Les comarques catalanes assoleixen produccions al voltant de 12-15 tones de gra per hectàrea del cultiu del panís. Tot i això, és un conreu molt exigent en nutrients i en aigua, i requereix sòls profunds, amb textura mitjana, amb elevada capacitat de retenció d¿aigua i una important fertilització. Aquests aspectes, juntament amb el control de males herbes, fan que en la gestió de la seva producció s¿hagin de tenir molt clares les bones pràctiques agrícoles, per tal de no trencar l¿equilibri cap al que cal tendir. El web de l¿IRTA ofereix els resultats de les experimentacions en varietats de panís, que cada any porta a terme aquest institut. RuralCat, a més a més, presenta eines d¿assessorament en reg i de fertilització, que poden ser molt útils.