30 DE MARÇ | 16/03/2005  Ruralcat

Jornada tècnica de vaques de vedell i pastures de muntanya

El proper 30 de març l'Ajuntament de Camprodon serà l¿escenari d¿una jornada tècnica sobre el bon maneig dels prats, del bestiar extensiu i de la bona producció de vedells carnissers.

imatge díptic jornada

El vaquí de carn extensiu conforma una cultura pastoral de les vaques d¿engega o vaques de vedell en zones de muntanya com les de la comarca del Ripollès. Una part d¿aquest bestiar s¿ha introduït en els últims anys per la reorientació del vaquí de llet que s¿ha donat i per tal d¿aprofitar els recursos farratgers de la comarca. Una ramaderia responsable i sostenible exigeix portar un bon maneig de les vaques d¿engega i una acurada gestió pastoral i comunal, inclosos els corresponents equipaments. També és una exigència dels ramaders preservar la riquesa patrimonial dels prats i les pastures. Per tractar d'aquest tema, a les 11.00h, el Sr. Ramón Trias, especialista en vaquí de l'IRTA, i el Sr. Antoni Seguí, professor de la ETSEA-UdL, parlaran de la gestió de recursos tecnològics en vaquí de carn extensiu. Per a més informació podeu contactar amb els organitzadors:
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina Comarcal del Ripollès
Àrea d'Assessorament i Innovació Tecnològica

C/Progrés, 42
17500 Ripoll
Tel. 972 700 692
joliu@gencat.net