INTERNACIONALITZACIÓ SECTOR CÀRNI | 14/03/2005  Ruralcat

El DARP promou un acord per a la internacionalització del sector de la carn

Salvador Puig, president de PRODECA, Raimon Serret, president del COPCA, i Jaume Blancafort, president de la FECIC, han signat un conveni de col·laboració per contribuir a la internacionalització de l¿empresa càrnia.

Salvador Puig, Raimon Serret i Jaume Blancafort

Salvador Puig, Raimon Serret i Jaume Blancafort. Font: DARP

Aquest acord que aprofundirà en la promoció continuada a l¿exterior del sector de la carn, un dels més dinàmics de la indústria catalana. L'intercanvi d'informació sobre l'evolució de la presència empresarial en els mercats exteriors, així com de les línies bàsiques d¿actuació en el camp de la promoció exterior són dos dels eixos en què es fonamenta l¿acord. A més, COPCA (Consorci de Promoció Comercial de Catalunya) es compromet a posar a disposició de les empreses del sector carni la xarxa de Centres de Promoció de Negocis de què disposa a l¿exterior d¿acord amb els plans d¿actuació dissenyats per a cada mercat. Per la seva banda, FECIC (Federació Catalana d¿Indústries de la Carn) actuarà davant de COPCA i PRODECA (Promotora d¿Exportacions Catalanes) com a entitat representant de les empreses del sector carni de Catalunya, i, en conseqüència, s¿obligarà a facilitar, en igualtat de condicions, totes les accions que s¿acordi implantar a qualsevol empresa càrnia que desenvolupi la seva activitat en l¿àmbit de Catalunya. De les accions previstes en el marc de l¿acord que s¿ha subscrit destaca, entre altres, la participació agrupada en les fires internacionals de Prodexpo (Moscou), Foodex (Tòquio), IFE (Londres), Hofex (Hong Kong), Polagra (Polònia) i Anuga (Alemanya). Així mateix, es treballarà la prospecció als Estats Units, amb assistència al Congrés Mundial de la Carn i agenda de visites als principals interlocutors de l¿alimentació als Estats Units. Finalment hi ha prevista una jornada d¿assessorament sobre la normativa sanitària de la FDA dels Estats Units. A més de les actuacions contemplades en l¿acord, PRODECA i COPCA també estan treballant amb el sector carni per a la implementació de la Plataforma de la Carn de Porcí a l¿Exterior, dins del projecte de Plataformes Agroalimentàries a l¿Exterior. Amb aquestes actuacions, s¿implementen les polítiques del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca en col·laboració amb el Departament de Comerç, Turisme i Consum quant la projecció exterior i el foment de la internacionalització de l¿empresa catalana.