INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA | 12/03/2005  Ruralcat

L¿ARS presenta un nou sistema de tractament de purins

Investigadors del Servei de Recerca Agrària dels EUA han inventat un sistema de tractament de purins que aconsegueix separar la part sòlida, el fòsfor, l¿amoníac i els components que causen les males olors i transformar-ho tot en adob orgànic.

Font: ARS

Font: ARS

Segons els científics americans, el nou mètode podria ser molt útil per als ramaders, alhora que beneficiós per al medi ambient. Els investigadors, Matias Vanotti, Ariel Szogi i Patrick Hunt del Centre d¿Investigació del Sòl, L¿aigua i les Plantes de Florence, a Carolina del Sud asseguren estar impressionats pels resultats obtinguts durant el darrer any de feina. Segons Hunt, el sistema es capaç de separar tanta quantitat de soluts que l¿aigua queda neta i airejada. El sistema, que els creadors volen patentar, està basat en tecnologies desenvolupades per l¿ARS i per enginyeries dels Estats Units, el Japó i Espanya. Es tracta de grans tancs on es separa la part sòlida de la líquida, n¿extreu l¿amoníac, recull el fòsfor soluble i transforma la part sòlida en adob orgànic. Durant l¿experiment es va determinar la capacitat del sistema per eliminar el purí, junt amb les emissions d¿amoníac, les males olors i els patògens, a l¿aigua subterrània i superficial, així com la capacitat per frenar la contaminació del sòl i dels aqüífers per mor dels nutrients i els metalls pesats. En total, els sistema és va ser capaç d¿eliminar més del 97% dels sòlids sospesos a l¿aigua residual, el 95% del total de fòsfor, el 99% de l¿amoníac i més del 97% dels components causants de les males olors.