ENTREVISTA AMB EDUARD SOLÀ ARUMI | 08/03/2005  Ruralcat

"M¿agradaria que el sindicat aconseguís que la pagesia fos millor vista per la societat"

L'Eduard Solà Arumi és un jove pagès de Gurb, a Osona, que treballa a l'explotació familiar des que va acabar els estudis de Formació Professional Agrària. Aleshores, també va accedir a la Comissió Permanent Nacional de la Unió de Joves Pagesos de Catalunya i des de fa 2 anys n'és el Coordinador Nacional. Parlem amb ell de la seva feina i de la seva visió de la pagesia catalana actual.

Eduard Solà, Coordinador Nacional d'Unió de Joves Pagesos de Catalunya
En què consisteix la teva feina? Què és el que més t'agrada? Juntament amb els meus pares portem totes les tasques relacionades amb l¿explotació, com ara l¿alimentació del bestiar i les tasques a la terra. A més, faig feines de la gestió tècnica, i quan tinc estones lliures les dedico al sindicat. Quins al·licients presenta avui en dia treballar en la pagesia? Això dels al·licients considero que és molt personal, cadascú a la feina que ha triat hi troba els seu al·licients. A mi, concretament, el fet de treballar al mig de la natura i amb el bestiar m'és molt gratificant. Considero que no és una feina mecànica i gens monòtona. És important, però, que els pares et donin marge de maniobra, poder de decisió i suport amb les noves idees.

"És important que els pares et donin marge de maniobra, poder de decisió i suport amb les noves idees"

Com i perquè vas decidir afiliar-te a Unió de Pagesos i Unió de Joves Pagesos? Ara fa 5 anys que estic afiliat i que participo de la Unió de Pagesos. Considero que és vital per al futur de l¿agricultura del nostre país utilitzar els mecanismes i les eines que puguin incidir en les decisions polítiques que afecten al nostre sector. El sindicat, doncs, em va semblar el millor lloc i la Unió de Pagesos és el sindicat amb què em sentia més representat, i que ideològicament s¿acostava més a la meva forma de pensar. Quins objectius s'han assolit en els darrers anys? I, en un futur immediat, què t'agradaria assolir des de l'associació? Els objectius són fer una organització forta i amb un bon nombre de joves. Un sindicat consolidat, amb joves que s¿impliquin. M¿agradaria que el sindicat aconseguís que la pagesia del nostre país fos millor vista per la resta de la societat, que els pagesos puguin tenir una renda digna i conseqüent amb la riquesa i el treball que aporten al país. També voldria desencallar temes històrics, com poden ser el banc de terres, un ajustament en el repartiment de les subvencions, per tal que no serveixin perquè hi hagi gent que no treballi.

"És important que les noves generacions tinguin una molt bona formació"

Com veus el relleu generacional del sector? La veritat és que avui les dades que tenim són alarmistes. D¿entrada, és important que les noves generacions tinguin una molt bona formació, per tal de prestigiar el sector. I en això no n'hi ha prou amb el que puguem fer els pagesos, sinó que l¿Administració amb les decisions que prengui, pot influir-hi bastant. Com a jove vinculat a la pagesia, creus que la societat té una visió encertada d'aquesta feina? Quin missatge t'agradaria transmetre? Com deia anteriorment és importantíssim tenir molta formació, les Escoles Agràries han de millorar molt. A altres països el missatge que s¿ha donat és molt diferent al donat al nostre país. França, per exemple, té molt clar que l¿agricultura és el sector primari i que un país no pot prescindir-ne. A més, si els pagesos no fan el manteniment del territori i del medi ambient, l'haurà d¿afrontar el govern i els suposarà, de ben segur, una despesa altíssima. Al nostre país s¿ha tendit a culpar la pagesia de moltes problemàtiques: medi ambientals, de seguretat alimentària¿ També, hi ha un discurs d¿una part de la societat i d¿¿economistes¿ que no ajuda gens a prestigiar la feina dels pagesos. Des d'un sindicat agrari, quines mesures proposaries a l'administració per millorar aquesta visió? Hi ha moltes coses que es poden fer des de l¿Administració. D¿entrada, donar més pes específic als ATP/Agricultor com a títol principal, tenir molt més en compte els pagesos joves, des del repartiment dels drets de producció, i facilitar la seva incorporació al sector. Són molt importants les mesures de protecció del sòl agrari contra l¿especulació, ja que els pagesos no podem competir-hi. Finalment, cal donar molta importància a la formació i per això calen més recursos. Quins són els sectors que consideres més atractius o interessants? Com veus el futur del sectors productius del porcí i la llet a Catalunya? Cada zona de Catalunya té els seus sectors i tots tenen el seu encant. El porcí ara ha passat una llarga temporada molt dura econòmicament, en temes sanitaris hi ha el problema de la malaltia d¿Aujeszky, que és mot complicat d¿eradicar del tot, sobretot en zones de molta densitat. El boví de llet és un sector més estable, però les inversions són mot cares i és molt lligat en horaris. És un sector que ha fet un canvi brutal, han plegat moltes explotacions perquè no eren rentables i perquè no hi havia relleu generacional.

"Hem d¿aprendre a fer màrqueting dels nostres productes"

En un món on la globalització està cada cop més present, fins i tot en l'economia agrària, quin paper creus que poden tenir els agricultors i ramaders catalans? El paper que juga l¿agricultura en un món globalitzat és molt important, però s¿ha de tenir en compte que també s¿ha de tocar de peus a terra i valorar els aspectes més territorials. Des de Catalunya el què hem de fer es produir bé i de molta qualitat, que és el que sabem fer, hem d¿aprendre a fer màrqueting dels nostres productes. Des de l¿Administració s¿han de controlar les entrades de productes agraris d¿altres països i veure si compleixen les mateixes exigències que tenim aquí, sinó, és impossible competir.

Informació relacionada