INVERSIONS TECNOLOGIA | 06/03/2005  Ruralcat

El PDIT destina 233 milions d'euros a banda ampla fixa

El PDIT s¿emmarca en l¿estratègia del DURSI per a la Societat de la Informació i preveu que tot el país disposi d¿una xarxa de banda ampla que potenciï la connectivitat i incentivi l¿oferta d¿operadors i la demanda de ciutadans i empreses.

Oriol Ferran, Carles Solà i Jordi Bosch. Font: Generalitat de Catalunya

Oriol Ferran, Carles Solà i Jordi Bosch. Font: Generalitat de Catalunya

El conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, ha presentat el Pla Director d'Infraestructures de Telecomunicacions (PDIT), acompanyat pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Oriol Ferran, i pel director-gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, Jordi Bosch. El principal objectiu d'aquest pla consisteix en millorar la xarxa telemàtica catalana i oferir l'accès a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (T.I.C.) a tots els sectors de la població. Aquesta xarxa, així com els serveis i aplicacions que s¿hi projectin, ha de permetre enfortir el sector nacional de les tecnologies i de la informació i la comunicació.

Poder contractar els serveis d'ampla a tot arreu

Per dur a terme aquest pla, s'han marcat uns objectius, entre els quals cal destacar la intenció d'arribar al 100% de la població amb possibilitats de contractar els serveis de banda ampla de 2 Mbps l'any 2008. Actualment, un 5% de la població, la majoria d'aquesta en zones rurals, no pot contractar aquests serveis. La resta (el 95%) té la possibilitat d'accedir a una connexió superior a 512 Kbps, si bé només 1 de cada 8 llars disposen de moment d'aquest servei. El pla preveu que l'any 2008 un 80% dels contractes de banda ampla siguin de 10Mbps. Per això, s'ha començat a treballar en un pla per ordenar les infraestructures, fomentar les noves tecnologies sense fils i assegurar la cobertura mòbil a tot el territori, especialment en moltes zones rurals, on actualment encara hi ha algunes deficiències (un 1,5% de la població no pot accedir-hi). El pressupost total d'aquest pla és de 488,8 milions d'euros, 233 dels quals es destinaran a l'increment de la banda ampla fixa. Per a les comunicacions mòbils es destinen 55,3 milions.