17 DE MARÇ | 03/03/2005  Ruralcat

III Jornada de conreus hortícoles a les Terres de l¿Ebre

El proper 17 de març L¿Aldea serà escenari d¿una jornada tècnica sobre els conreus hortícoles a les Terres de l¿Ebre per tal de donar a conèixer tant als agricultors com als consumidors una nova garantia alimentària. L¿acte es celebrarà a la Sala d¿actes d¿Agrícola Catalana l¿Aldea.

imatge diptic

A l'acte es parlarà de la traçabilitat, que s¿ha convertit en un tema d¿actualitat a tot el sector agroalimentari. Aquesta, resulta d¿obligat compliment per a tots aquells productors que traçin els aliments en ambdós sentits, atenent al principi ¿de la granja a la taula¿. Aquesta és una forma de garantir la seguretat alimentària dels productes ja que poden ser fàcilment localitzats i retirats del mercat en un termini curt de temps. Es parlarà, també, de l¿adobament de fons i de cobertura en col-i-flor i escarola. Aquest tractament es realitza després d¿una anàlisi prèvia de fertilitat del sòl i un programa posterior d¿adobament per dur a terme el desenvolupament correcte de la planta. Els actes comencen a les 19.15h, amb la participació de la Sra Beatriz Recuero, enginyera tècnica agrícola de SGS Española Control, S.A, que parlarà de la Traçabilitat en empreses Agroalimentàries La segona part de la jornada s¿iniciarà amb l¿adobat en cultius hortícoles (col-i-flor i escarola) a les 20.15h, a càrrec del Sr David Alonso, delegat de l¿empresa Agriquem, S.A de València. Per més informació podeu adreçar-vos als organitzadors:
Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina Comarcal del Baix Ebre

Plaça Alfons XII, 7
43500 Tortosa
Tel.977442116
abebre.darp@gencat.net

Oficina Comarcal del Montsià
Sant Pere,41
43870 Amposta
Tel.977702507
amontsia.darp@gencat.net

Assessorament Rural i Innovació Tecnológica
Av.Catalunya, 50
43002 Tarragona
Tel.977250412
anton.ballve@gencat.net

IRTA
Estació Experimental de l¿Ebre
Ctra.Balada, s/n
43870 Amposta
Tel.977267687
tomas.fosch@irta.es