TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 13/01/2014  RuralCat

El nou PATT 2014 proposa gairebé 1.000 activitats

Us oferim una llista breu de totes les actuacions previstes en el Pla de Transferència tecnològica 2014 ordenades per sectors d'interès, amb les dades del lloc de realització, el correu electrònic o telèfon d'una persona de contacte i la data aproximada de realització

Segons aquesta programació, el Pla de Transferència tecnològica 2014 inclou 994 actuacions, 770 de les quals són activitats de transferència tecnològica i de coneixements (jornades tècniques, jornades de camp, seminaris i visites tècniques) i 224 són activitats de recerca aplicada (assaigs, explotacions col·laboradores i projectes pilot). Es dóna, així, a nivell global, un increment d’un 8% en el nombre d’actuacions respecte el 2013.

Els eixos estratègics definits pel DAAM per al PATT 2014 són: la promoció d’activitats de negoci en les zones rurals, la venda de proximitat, la Política Agrària Comuna (PAC), la valorització de residus ramaders, la sanitat animal i la bioseguretat en explotacions ramaderes, la gestió de la biodiversitat i l’aprofitament sostenible dels recursos naturals i forestals, i els instruments per a la innovació agroalimentària.

La nova edició del PATT segueix apostant per l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació. Per això, és essencial el portal RuralCat, que és el principal espai per a la comunicació de tota la informació relacionada i derivada del PATT.


Recordeu que les dates i el lloc de celebració de les jornades són susceptibles de modificació per part dels organitzadors. Per aquest motiu, i per tenir un coneixement més concret, us aconsellem que consulteu les llistes mensuals i periòdicament l'apartat Agenda de RuralCat, on hi trobareu informació més detallada sobre les jornades, a més d'altres de noves que s'hagin programat amb posterioritat.